Koe uusi yle.fi

Muuttolinnut kaatoivat monta tuulivoimalahanketta Kymenlaakson rannoilta

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Kymenlaakson maakunnan energiavaihekaavan yhdeksän tuulivoimalan osalta. Perusteena on tuulivoimaloiden aiheuttama haitta muuttolinnuille. Yhdeksän toteutumatta jäävää tuulivoimalaa olisivat nousseet Virolahden, Haminan, Kotkan ja Pyhtään alueille.

luonto
Tuulivoimala.
Petri Lassheikki / Yle

Muuttolinnut estävät usean tuulivoimalan rakentamisen Kymenlaakson ranta-alueille. Korkein hallinto-oikeus (siirryt toiseen palveluun) on kumonnut maakunnan energiavaihekaavan yhdeksän tuulivoimalan osalta. Kahdeksan tuulivoimalaa sen sijaan jää kaavaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden perusteena on tuulivoimaloiden aiheuttama haitta muuttolinnuille. KHO katsoi, että ympäristövaikutusten arviointi merkittävällä muuttolintujen reitillä oli puutteellinen. Kymenlaakson rannikkoalue on Suomen tärkein arktisten suurikokoisten lintulajien ja suurikokoisten petolintujen muuttoreittien keskittymäalue.

Maakuntakaavassa ei esimerkiksi ollut aluekohtaisesti määrätty, kuinka monta voimalaa kullekin alueelle oli mahdollista sijoittaa. Maakuntavaltuuston kaavapäätös oli siten valituksessa tarkoitettujen tuulivoimaloiden osalta lainvastainen.

Yhdeksän toteutumatta jäävää tuulivoimalaa olisivat nousseet Virolahden, Haminan, Kotkan ja Pyhtään alueille. Ne ovat Harvajanniemen pohjoisosan, Oravikorpi-Vahterikon, Kyynänmäki-Alhonmäen, Korkeuskallioiden, Mäyränmäen, Pirtnuoran, Strukan, Purolan ja Valkiajärvensuon tuulipuistot.

Vaihekaavasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen valittivat BirdLife Suomi ja Kymenlaakson Lintutieteellinen yhdistys sekä joukko alueiden asukkaita. Asukkaiden valitukset KHO hylkäsi.