Jätevettä suoraan Eurajokeen – sää aiheuttaa jälleen ongelmia

Eurassa ei pystytä puhdistamaan kaikkia jätevesiä. Sääolosuhteista ja pumppaamohäiriöstä johtuen ohitusvesiä lasketaan suoraan Eurajokeen. Myös muilta osin puhdistustulos on heikentynyt.

luonto
Eurajoki
Tapio Termonen / Yle

Sääolosuhteet ovat heikentäneet JVP-Euran puhdistustulosta. Se tarkoittaa lähinnä kiintoaineen, fosforin ja bakteerimäärien lisääntymistä vedessä.

Lisäksi Eurassa on aloitettu Vähävahen jätevesipumppaamon ohittamisen tänään iltapäivällä. Ohitusvedet lasketaan suoraan Eurajokeen. Ohitusvirtaus on noin 700 kuutiometriä päivässä. Yhdyskuntajäteveden osuus on siitä yhtiön mukaan korkeintaan 100 kuutiometriä. Loput ohitusvedestä on sateesta ja sulamisesta johtuvia ohitusvesiä.

Eurassa on ollut ongelmia vedenpuhdistuksen kanssa useasti aiemminkin.

_Täsmennys kello 16:18. Euran kunnan vesihuoltolaitos on aloittanut jätevesipumppaamon ohitukset. Puhdistustulos on puolestaan heikentynyt JVP-Euran laitoksella. _