Helsingiltä nyökkäys tuulivoiman suuntaan – Isosaaren virkistyskäytöstä pidettävä huolta

Lautakunnan mukaan tuulivoimaloiden rakentamista voisi selvittää aiempaa lähemmäksi rantaviivaa. Painavimman sanan päättäjät sanoivat Isosaaren virkistysmahdollisuuksien puolesta.

Kotimaa
Kartta Helsingin edustan mahdollisista tuulivoima-alueista. Teollista tuulivoimaa Vuosaareen ja Isosaareen sekä sen eteläpuolelle. Paikallista tuulivoimaa näiden väliin koko alueelle.
Petteri Juuti / Yle, Lähde: Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta on pääosin hyväksynyt viikko sitten julkaistun esityksen tuulivoimaloiden suunnitteluperiaatteista. Niiden mukaan teollisen kokoluokan voimaloita voisi suunnitella Vuosaareen sekä Isosaaren ympärille ja eteläpuolelle. Pienempiä voimaloita voisi selvittää lähemmäksikin kapunkia.

Merkittävin huomautus poliitikoilta tuli Isosaaresta, joka on muuttumassa puolustusvoimien saaresta virkistysalueeksi. Lautakunnan mielestä “jatkosuunnittelussa on varmistauduttava siitä, että tuulivoimalat eivät haittaa Isosaaren kehittämistä merellisen virkistyksen ja matkailupalveluiden alueena”.

Tuulivoimayhtiöiden näkökulmasta Isosaaren ympäristö on houkutteleva, koska vesi on matalalla ja rakentaminen syvempiä vesiä halvempaa.

Yleiskaavasunnittelijan mielestä virkistyskäyttö ei välttämättä sulje Isosaaren ympäristöä tuulivoimayhtiöiden ulottumattomiin.

– Tietenkin se, mikä on määräysten mukaan mahdollista on eri asia kuin se, että joku ei pidä tuulivoimasta ja virkistyskokemus häiriintyy. Maailmalla on esimerkkejä siitä, että ihmiset voivat virkistäytyä hiekkarannoilla, vaikka välittömässä läheisyydessä on myös tuulivoimaloita. Meluasia ei mielestäni sulje virkistyskäyttöä pois, mutta majoituskäytön suhteen se voi olla kriittisempi tekijä, arvioi yleiskaavasuunnittelija Alpo Tani Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta.