Tutkimus Himalajan vesistöistä paljastaa: Ilmastonmuutos vaikuttaa 40 prosenttiin maapallon asukkaista

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on tutkinut ilmastonmuutoksen vaikutuksia Himalajan vesistöihin. Tutkimuksessa ilmenneiden muutosten uskotaan vaikuttavan jopa 40 prosenttiin maapallon asukkaista.

Kotimaa
Jakkihärkiä
Mika Sillanpää

Ilmastonmuutos heikentää järvi- ja jokivesien laatua, osoittaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia Himalajan vesistöihin.

Ilmaston lämpeneminen nopeuttaa muun muassa jäätiköiden sulamista ja maaperän eroosiota. Tiibetin ylängöllä on laajalti ikiroutaa, johon on varastoitunut hiiltä ja sulaminen saa hiilivarastot liikkeelle jokiin.

Järvi- ja jokivesien laadun heikkenemisen arvioidaan vaikuttavan peräti 40 prosenttiin maapallon asukkaista, sillä he elävät ylängöltä alkunsa saavien jokien vaikutusalueella.

– Ilmaston lämpeneminen vapauttaa ikiroudasta yhä enemmän hiiliainesta, joka kulkeutuu vesistöihin ja ilmakehään. Tämä kiihdyttää ilmastonmuutosta alueellisesti ja jopa maailmanlaajuisesti, mikä muun muassa vaikuttaa ihmisten elinkeinoihin, köyhdyttää laidunmaita, lisää aavikoitumista ja sulattaa jäätiköitä, tutkimusta johtava professori Mika Sillanpää kertoo tiedotteessa.

Veden laatu on tärkeää Himalajaa ympäröivälle väestölle. Paikallisten asukkaiden tietämys ilmastonmuutoksen vaikutuksista veden laatuun on vähäistä, eikä heillä myöskään ole riittävää osaamista ilmastonmuutoksen hillitsemisestä.

Tutkimusta tehnyt Lappeenrannan teknillisen yliopiston Vihreän kemian laboratorio toimii Mikkelissä. Tutkimusta on rahoittanut Suomen akatemia.

Lähteet: Lappeenrannan teknillisen yliopiston tiedote 10.2.2016