Lapissa on vielä puolentoistasataa sotainvalidia

Sotainvalidien Veljesliiton mukaan Lapin piirin alueella oli sotainvalideja elossa vuodenvaihteessa vielä 158. Liitolla oli lisäksi puoliso- ja leskijäseniä 356, joten Lapissa on elossa yhteensä viitisensataa sotainvalidia ja heidän puolisoaan tai leskeään.

sotainvalidit

Sotainvalidien Veljesliitossa oli vuodenvaihteessa jäsenenä 3 170 sotainvalidia koko Suomessa. Puoliso- ja leskijäseniä liitossa oli samaan aikaan 9 500.