Ympäristörikosten tutkinta tehostuu – Oulun poliisi tiiviimpään yhteistyöhön ympäristöviranomaisten kanssa

Oulun poliisi tehostaa yhteistyötään ympäristöviranomaisten kanssa. Ympäristörikokset ovat luonteeltaan piilorikollisuutta, joten yhteistyön toivotaan tuovan niitä aiempaa enemmän esiin.

Kotimaa
saappaat mudassa
Poliisi

Poliisi ja ympäristöviranomaiset ovat tiivistäneet yhteistyötään Suomessa. Esimerkiksi Itä-Uudellamaalla ympäristörikosjuttujen määrä on sen seurauksena jopa kymmenkertaistunut.

Myös Oulussa poliisi on tehostamassa yhteistoimintaa ympäristöviranomaisten kanssa, minkä ennakoidaan lisäävän esiin tulevia ympäristörikoksia. Tarkoituksena on esimerkiksi, että jatkossa ympäristöviranomaiset ilmoittavat havainnoistaan suoraan poliisilaitokselle, jotta poliisi pääsee tutkimaan asiaa nopeammin.

Ympäristörikokset ovat luonteeltaan piilorikollisuutta, joten on oletettavaa, että yhteistyön tiivistäminen tuo niitä nyt enemmän esiin.

Kari Pakanen

Rikosylikomisario Kari Pakanen Oulun poliisilaitokselta kertoo, että heille tuli viime vuoden lopulla kirje Poliisihallitukselta, jossa kehotettiin tiivistämään yhteistyötä.

Oulun poliisilaitoksen alueella järjestettiin tammikuun lopulla aloituskokous alueellisille ympäristörikostorjunnan viranomaisyhteistyöryhmille. Osanottajia oli ympäristöhallinnosta Kainuusta, Koillismaalta, Oulusta ja Raahesta sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksista. Lisäksi kokoukseen osallistui poliisin lisäksi rajavartiolaitoksen ja tullin edustajia.

Rikosylikomisario Kari Pakanen kertoo, että yhteistyötä on ollut aiemminkin, mutta enemmän yksittäisten virkamiesten välisenä.

– Tämän nykyisen yhteistyömallin toivotaan parantavan ja syventävän olemassa olevaa yhteistyötä.

Talvivaara ollut suurin juttu

Kari Pakasen mukaan yhteistyötä kehitetään nyt eteenpäin, ja alustavasti on sovittu esimerkiksi teemavalvonnasta.

– Keskusteluyhteys paranee, tiedon kulku tehostuu, rikosten tutkinta nopeutuu ja tietyt hyvät käytänteet esimerkiksi tutkintapyyntöjen laatimisissa yhtenäistyvät. Sitä myöten esitutkinnan laatukin paranee, Kari Pakanen uskoo.

Oulun poliisilaitoksen alueella yleisimpiä ympäristörikoksia ovat jätelain rikkomiset ja ympäristörikkomukset, joita on vuosittain noin 50. Törkeitä ympäristön turmelemisia on ollut yksi 2010- luvulla, eli Talvivaara-juttu.

Perusmuotoisia ympäristön turmelemisia noin 20.

– Ympäristörikokset ovat luonteeltaan piilorikollisuutta, joten on oletettavaa, että yhteistyön tiivistäminen tuo niitä nyt enemmän esiin. Missä määrin näin käy, se jää nähtäväksi, rikosylikomisario Kari Pakanen päättää.