1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Poliisin "Putin-rekisterijutun" syytteet kaatuivat käräjäoikeudessa

Helsingin käräjäoikeus on hylännyt kaikki syytteet niin sanotussa Putin-rekisterijutussa. Syytteessä oli kolme poliisipäällystöön kuuluvaa tietohallintovastaavaa. Syyttäjän mukaan syytetyt olivat laiminlyöneet poliisin salaisen epäiltyjen rekisterin (Epri) valvonnan.

Vladimir Putin Kuva: Sergei Ilnitsky / EPA

Helsingin käräjäoikeus on antanut tuomionsa suurta kohua herättäneessä "Putin-rekisterijutussa".

Käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet. Syyttäjä oli vaatinut kahdelle Keskusrikospoliisin ja yhdelle Poliisihallituksen tietohallinnosta vastaavalle esimiehelle sakkorangaistusta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syytteen mukaan esimiehet olivat laimilyöneet poliisin salaisen epäiltyjen rekisterin (Epri) sisällön valvonnan.

Käräjäoikeuden mielestä syytetyt eivät ole laiminlyöneet Epri-tietojärjestelmän valvontaa. Oikeus toteaa, että poliisin rekisterivalvontaa koskevat säännökset, määräykset ja ohjeet ovat olleet erittäin epäselvät ja monitulkintaiset. Perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ilmaistun laillisuusperiaatteen valossa avoimet rikossäännökset ovat käräjäoikeuden sanoin "erittäin ongelmallisia".

Käräjäoikeus ei lausunut Epri-järjestelmän merkintöjen väitetystä lainvastaisuudesta mitään, koska syytetyt eivät ole olleet merkinnöistä rikosoikeudellisessa vastuussa.

Koska syytteet hylättiin, valtion on maksettava syytettyjen oikeudenkäyntikulut – yhteensä 97 000 euroa.

Rikostutkinta alkoi Putin-kohusta

Poliisin salaisesta epäiltyjen rekisteristä (Epri) nousi valtava kohu keväällä 2013. MTV:n uutiset paljasti, että rekisteristä löytyy myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin nimi.

Putinin nimi poistettiin rekisteristä heti, kun tieto merkinnästä tuli julkisuuteen. Syytä sille, kuinka Putinin nimi päätyi rekisteriin ei ole kerrottu.

Valtakunnansyyttäjänvirasto ryhtyi välittömästi selvittämään tapausta. Pian virasto totesi, että koko Epri-rekisteri oli pahasti retuperällä.

Esitutkinnan alkaessa Poliisihallitus ilmoitti Valtakunnansyyttäjänvirastolle, että rekisterissä olisi merkintä 183 593 eri henkilöstä. Sittemmin - syksyllä 2015 - tehty Poliisihallituksen tarkastusraportti toteaa, että Epri-rekisteröityjä onkin 50 000.

Rekisteröityjen määrän putoamista alle kolmannekseen aluksi ilmoitetusta on selitetty sillä, että ensiksi annettuun lukuun oli vahingossa otettu mukaan myös rahanpesurekisterin tietoja sekä useita kirjauksia samasta henkilöstä.

Epri perustettiin lailla vuonna 1995. Alun perin rekisterin avulla oli tarkoitus tarkkailla ammatti- ja taparikollisia. Vuosien saatossa tarkkailtavien piiri rajautui poliisin rikollisina pitämiin järjestöihin eli käytännössä liivijengeihin.