Liitot vastustavat käräjäoikeuksien karsimista – Lindström: Oikeuden saatavuus turvataan

Sekä Asianajajaliitto että Tuomariliitto kritisoivat päätöstä karsia käräjäoikeusverkostoa runsaalla kädellä. Tuomariliiton mukaan edellisenkään käräjäoikeusverkoston supistuksen vaikutuksia ei ole selvitetty riittävässä laajuudessa.

Kotimaa
Jari Lindström
Oikeusministeri Jari Lindström piti tiedotustilaisuuden käräjäoikeusverkoston uudistamisesta Helsingissä torstaina.Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Asianajajaliitto ja Tuomariliitto pettyivät käräjäoikeuksien vähentämissuunnitelmaan. Nykyisistä 27 käräjäoikeudesta seitsemää esitetään lakkautettavaksi.

Asianajajaliitto ilmoitti tuoreeltaan vastustavansa oikeusministeriön esitystä käräjäoikeuksien vähentämisestä. Liitto kuitenkin näkee karsitussa verkostossa myös mahdollisuuksia.

– Uudet käräjäoikeudet ovat entistä isompia ja siten tuomareiden erityisasiantuntemukseen voidaan toivottavasti panostaa aiempaa enemmän, toteaa Asianajajaliiton puheenjohtaja Risto Sipilä.

Tuomariliitto puolestaan ilmaisi pettymyksensä erityisesti esityksen valmisteluun.

– Esitetystä kritiikistä huolimatta pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä tehdään ilman luotettavia selvityksiä, liitto kritisoi tiedotteessaan.

Liitto muistuttaa, että käräjäoikeusverkostoa supistettiin jo vuonna 2010 noin puoleen aiemmasta, mutta silloisen uudistuksen kokonaisvaikutuksista ja säästö- ja laatutavoitteiden toteutumisesta ei ole tehty kattavaa tutkimusta. Myös Lakimiesliitto moittii selvityksen puuttumista ja korostaa, että vähintään tästä uudistuksesta seuraavien kustannusten kasvua on seurattava tarkkaan.

Tuomariliiton mukaan on myös selvää, että ehdotus heikentää kansalaisten oikeusturvaa, oikeuden saatavuutta ja yhdenvertaisuutta. Siellä ei myöskään uskota merkittävien kustannussäästöjen toteutumiseen.

– Käräjäoikeuksia vähentämällä ja niiden kokoa suurentamalla ei saavuteta säästöjä. Päinvastoin yhdistämisestä aiheutuu huomattavia kustannuksia muun muassa toimitilojen lisärakentamistarpeiden ja lisääntyvien matkakustannusten vuoksi, tiedotteessa perustellaan.

Aiempi karsintaesitys liian raju hallitukselle

Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin (ps.) mukaan kansalaisten tasavertainen asema myös jatkossa on pyritty huomioimaan valmistelussa.

– Tämä on koitettu rakentaa tasapainoiseksi – on otettu välimatkat ja kielikysymykset huomioon, Lindström sanoo.

Hänen mukaansa aiemmin esitetty neljäntoista tai seitsemäntoista käräjäoikeuden malli nähtiin hallituspuolueissa liian rajuna pudotuksena, ja tämän vuoksi päädyttiin nykyiseen määrään.

Valmistelun tavoitteena ei Lindströmin mukaan ollutkaan mikään tietty lukumäärä, vaan se, mikä on kestävää esimerkiksi alueellisen kattavuuden ja kielikysymykset huomioiden.

Käräjäoikeusverkoston karsimisen perusteluina ovat kustannussäästöt.

– Henkilökohtaisen asioimisen tarve tulee entisestään vähenemään digitaalisten palveluiden ja etäyhteyksien hyödyntämisen ansiosta. Näin ollen uudistuksen hyödyt ovat haittoja suurempia, Lindström toteaa.