Käräjämatkat pidentyvät Etelä-Savossa – Tilojen ja henkilöstön tarve selvitetään

Käräjätuomari Ismo Kovanen ei usko, että suunnitellut muutokset pidentävät oikeusasioiden käsittelyaikoja Etelä-Savossa.

käräjäoikeudet
Etelä-Savon käräjäoikeus
Inka Hannonen / Yle

Etelä-Savon käräjäoikeuden toiminnot keskittyvät Mikkeliin vuonna 2018, mikäli oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin esitykset käräjäoikeusverkoston karsimisesta menevät läpi eduskunnassa.

Etelä-Savon käräjäoikeudessa ei oltu yllättyneitä esityksestä lakkauttaa käräjäoikeuden istuntopaikka Pieksämäeltä ja kanslia Savonlinnasta. Lakkauttamiset ovat olleet käräjäoikeusverkoston uudistamistyöryhmien esityksissä jo pitkään.

– Tällä ratkaisulla turvattiin käräjäoikeuden itsenäisyys. Jossain vaiheessa oli esillä sellainenkin vaihtoehto, että Etelä-Savon käräjäoikeus ei jatkaisi itsenäisenä, vaan se olisi osa Itä-Suomen käräjäoikeutta, Etelä-Savon käräjäoikeuden laamannia sijaistava käräjätuomari Ismo Kovanen sanoo.

Jos eduskunta hyväksyy Lindströmin esityksen, joutuvat pieksämäkeläiset vuodesta 2018 alkaen hoitamaan oikeusasiansa Mikkelissä. Savonlinnalaiset voivat yhä osallistua istuntoihin kotikaupungissaan, mutta heidän kanslia-asiointinsa siirtyy Mikkeliin.

Kovanen pitää esitettyjä lakkautuksia ikävinä, mutta ei usko niiden heikentävän maakunnan asiakkaiden oikeusturvaa.

– Pieksämäkeläisten istuntomatkat kasvavat jonkin verran. Valtakunnallisesti pysytään kuitenkin varmaankin kohtuullisesti keskiarvoissa. Toki se pieksämäkeläisten kannalta on jonkin sortin hankaluus.

Kovanen ei usko muutosten myöskään pidentävän oikeusasioiden käsittelyaikoja.

– Uskoisin, että asiakkaan näkökulmasta asiat eivät mene huonompaan suuntaan. Uudistuksen yksi tavoitehan oli se, että asioita pystytään ratkomaan entistä kustannustehokkaammin ja joutuisuudesta tinkimättä.

Koko Etelä-Savoon käräjäoikeusuudistus vaikuttaa siten, että yksinkertaisten velkomusasioiden käsittely siirtyy jatkossa Kymenlaakson käräjäoikeuteen.

– Kysymys on asioista, jotka toimitetaan käräjäoikeuteen sähköisesti tai postitse. Sellaista asioinnin hankaloitumista siinä tuskin pääsee tapahtumaan, Kovanen sanoo.

Henkilöstön määrä ja toimitilojen riittävyys kysymysmerkkejä

Kovanen pitää todennäköisenä sitä, että Savonlinnan kansliasta lakkautettavat virat siirretään Mikkeliin.

– Tarkemmat suunnitelmat ja mahdolliset yt-neuvottelut selvittävät tämän tilanteen. Lähtökohta kuitenkin on, että työpaikat siirtyvät. Näin on aiemmissakin yhdistymisissä tapahtunut.

Velkomusasioiden käsittelyn siirtämisellä Etelä-Savosta Kymenlaakson käräjäoikeuteen voi kuitenkin olla vaikutuksia henkilöstöön

– Se tuo jonkin verran muutosta käsiteltäviin asioihin ja ehkä myös henkilöstörakenteeseen, Kovanen sanoo.

Kovanen arvelee, että Etelä-Savon käräjäoikeuden toimintojen keskittäminen Mikkeliin voi tuoda myös mukanaan myös tilaongelmia.

– Niihin ei ole vielä ehditty tarkemmin syventyä. Oikeusministeriö asettaa erillisen projektiorganisaation miettimään käytännön toteutuksia. Myös henkilöstö- ja toimitilajärjestelyt ovat työryhmän tehtävänä.