Talvivaaran uusi rikosepäily etenee syyttäjälle – yhtiötä epäillään viivyttelystä tiedottamisessa

Helsingin poliisin talousrikosyksikkö on saanut osaltaan päätökseen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tiedottamisrikosta koskevan esitutkinnan.

Kotimaa
Talvivaaran suuri sekudäärikasan kasauslaite.
Talvivaaran kaivoksella käytettiin bioliuotusmenetelmää, jossa metallit liuotetaan malmista bakteerien avulla. Murskattu malmi kootaan suuriksi kasoiksi, joita kastellaan bakteeriliuoksella. Kuvassa kasauslaite. Heikki Rönty / Yle

Talvivaaran tiedotusrikosepäily siirtyy syyteharkintaan syyttäjälle.

– Tästä eteenpäin tapauksesta ja sen tiedottamisesta vastaa syyttäjä, Helsingin poliisin rikostarkastaja Ismo Siltamäki sanoo tiedotteessa.

Rikostutkintapyynnön teki Finanssivalvonta elokuussa. Rikosepäilyssä on kyse Talvivaaran kaivoksen tuotantomääriin- ja ennusteisiin liittyvästä tiedottamisesta vuosina 2011–2013.

Fivan mukaan yhtiö ei kertonut viivytyksettä tuotantomäärien ja -ennusteiden supistumisesta, kuten pörssiyhtiön tulisi lain mukaan toimia. Pörssiyhtiön on viivytyksettä julkistettava seikat, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa osakkeen arvoon.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj hakeutui yrityssaneeraukseen vuonna 2013. Seuraavana vuonna yhtiön kaivostoiminnasta vastaava Talvivaara Sotkamo asetettiin konkurssiin.

Talvivaaran ensimmäisen, ympäristörikoksiin liittyvän oikeudenkäynnin pääkäsittely päättyi lokakuussa 2015. Tuomioiden valmistuminen on viivästynyt. Alunperin niitä odotettiin jo loppuvuodesta.

Kaivoksen perustanutta toimitusjohtajaa Pekka Perää, entistä toimitusjohtajaa Harri Natusta sekä kaivoksen entistä johtajaa ja osastopäällikköä syytetään törkeästä ympäristön turmelemisesta.

Perälle ja muille syytetyille vaaditaan ehdollisia vankeusrangaistuksia.

Kaikki syytetyt kiistävät syylistyneensä rikoksiin.