1. yle.fi
  2. Uutiset

Raportti: Suomi raapii alvia huolellisesti – silti miljardin aukko verotuloissa

Verokarhu löytää Suomessa lähes jokaisen arvonlisäveroeuron lainmukaisesta alv-kertymästä. Harmaata taloutta on kitkenyt rakennusalan käännetty verovelvoite, joka lankeaakin ostajalle.

talous
Työrukkaset.
Tommi Pylkkö / Yle

Suomessa jää kansainvälisesti vertailtuna hyvin vähän arvonlisäveroa keräämättä, ilmenee Verohallinnon ja Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n raportista (siirryt toiseen palveluun). Vaje on raportin mukaan viisi prosenttia lainmukaisesta alv-kertymästä.

Verovajetta syntyy monesta tekijästä, joista harmaa talous on vain yksi. Lisäksi alvia jää kantamatta valtion kassaan tahattomasti esimerkiksi yrityksen kyvyttömyydestä tai tietämättömyydestä. Myös verotuet kuten madalletut alv-kannat lisäävät vajetta.

Vuonna 2014 verovaje oli noin miljardi euroa, kun alv tuotti valtion kassaan 18,8 miljardia. Alv-vaje on ollut likimain tätä tasoa koko 2010-luvun.

Käännetty verovelvollisuus on parantanut veronkeruuta rakennusalalla. Suomessa arvonlisäveroa jää maksamatta kaikkein tyypillisimmin rakennusteollisuudesta, missä verovelvollisuus on voinut hukkua jonnekin pitkissä aliurakointiketjuissa.

Käännetty verovelvollisuus otettiin käyttöön Suomessa rakennusalalla vuonna 2011, jotta veroväärinkäytöksiä saataisiin paremmin kitketyksi. Käännetyssä verotuksessa veron maksaa ostaja eikä sen myyjä, päin vastoin kuin normaalikäytännössä.

Samalla kun rakennustyömaiden käännetty velvollisuus on kohentanut veronmaksua, on verotuista johtuva vaje kasvanut. Elintarvikkeiden ja ravintoloiden alv-kannat laskettiin vuosikymmenen vaihteessa 14 prosenttiin.

Mutta miksi alvin vaje on Suomessa niin pieni muihin maihin nähden? Koska suomalaiset ovat iloisia veronmaksajia, raportissa päätellään.

– Eräänä syynä alhaiseen verovajeeseen on suomalaisten korkea veromyönteisyys sekä tyytyväisyys Verohallinnon tehokkaaseen toimintaan, sanoo raportti.

Yleinen alv-kanta on Suomessa 24 prosenttia. Se on korkeampi kuin EU-maissa keskimäärin.

Lue seuraavaksi