1. yle.fi
  2. Uutiset

Tuen merkitys korostuu imetyspoliklinikalla – ”Äidit voivat tulkita vauvan viestejä usein väärin”

Onnistuneen imetyksen esteenä ovat usein maidon riittävyyden tulkinta, imuote ja imetysasennot. Imetyksen tärkeys vauvan ensisijaisena ravintona korostuu THL:n lapsiperheiden uusissa ravitsemussuosituksissa. KYSin uudella imetyspoliklinikalla on huomattu imetystuen tarve.

terveys
Äiti imettää vastasyntynyttä vauvaa synnytyslaitoksella.
Kuopiolainen toissynnyttäjä Jaana Juntunen pitää imetyspoliklinikan apua tarpeellisena.Antti Karhunen / Yle

Imetysohjauksen tarve on monilla vastasynnyttäneillä kasvanut viime vuosina. Kuopiolaisen kätilön ja imetyskouluttajan Piia Feodoroffin mukaan äidit voivat tulkita usein vauvan viestejä väärin.

– Ajatellaan, että vauva tarvitsee lisämaitoa, vaikka kyse olisi esimerkiksi tiheän imun kaudesta, jolloin tärkeää olisi vaan imettää enemmän ja pidempään, kertoo Feodoroff.

Syitä imetystaipaleen alkuvaiheen ongelmille on monia. Feodoroffin mukaan raskausaikana keskitytään lähinnä synnytykseen ja imetykselle jää vähemmän sijaa.

Yhteiskunnassa imetyksen pitäisi olla enemmän esillä, jotta ajatukset kääntyisivät imetysmyönteisemmiksi.

Piia Feodoroff

– Imetystä olisi hyvä tuoda enemmän esille jo raskausaikana. Ylipäätään yhteiskunnassa imetyksen pitäisi olla enemmän esillä, jotta ajatukset kääntyisivät imetysmyönteisemmiksi.

Feodoroff korostaa, että neuvolassa olisi hyvä keskustella imetyksestä myös muutoin kuin kysymällä imetysaikeista.

– Olisi hyvä, jos neuvolasta tulisi enemmän imetystietoa ja myös kannustusta imetyksen pariin jo raskausaikana, hän pohtii.

Ongelmana maidon riittävyyden tulkinta, imuote ja imetysasennot

Imetyksen alkuvaiheen suurimpia ongelmia ovat maidon riittävyyden tulkinnan lisäksi imuotteeseen ja imetysasentoihin liittyvät haasteet.

– Näitä läpikäymällä esimerkiksi meillä imetyspoliklinikalla lähdetään purkamaan lisämaitoja pois, kuvaa KYSin hiljattain käynnistetyllä imetyspoliklinikalla työskentelevä Feodoroff.

Feodoroff muistuttaa, että mahdollisimman varhainen ongelmiin tarttuminen edistää imetyksen onnistumista.

Täysimetyssuositus on edelleen puoli vuotta

THL julkisti alkuvuodesta lapsiperheiden uudet ravitsemussuositukset, joiden mukaan täysimetyssuositus on edelleen puoli vuotta. Pieniä kiinteän ravinnon maisteluannoksia voi aloittaa jo 4–6 kuukauden iässä, kun huomioi vauvan yksilöllisen valmiuden.

Minua on ärsyttänyt, miten harhaanjohtavasti monet mediat ovat suosituksia imetyksen ja kiinteiden osalta uutisoineet.

Piia Feodoroff

– THL korostaa, että imetys on vauvan ensisijainen ravinto. Minua on harmittanut, miten harhaanjohtavasti monet mediat ovat suosituksia imetyksen ja kiinteiden osalta uutisoineet, sanoo Feodoroff.

Hänen mukaansa imetyksen pituus Suomessa jää lyhyeksi: kokonaisuudessaan kesto on 7–8 kuukautta ja täysimetys loppuu monilla vauvan ollessa vasta kahden kuukauden ikäinen.

– Joku siinä on, että vanhemmilla on niin kiire aloittaa kiinteät niin varhain. Siinä voi olla mukana kilpailuhenkisyyttä, että ”meidän vauva syö jo sitä ja tätä”, pohtii Feodoroff.

"Imetyksen eduista ei tiedetä kovin hyvin"

Feodoroff myöntää, että osa johtuu tietämättömyydestä.

– Vanhemmat eivät tiedä, mitä liian varhainen kiinteiden aloitus vauvalle aiheuttaa. Imetyksen eduista ei tiedetä kovin hyvin. Imetys esimerkiksi edistää lapsen puolustusjärjestelmän ja suotuisan suolistomikrobiston kehittymistä ja suoliston kypsymistä.

Feodoroff muistuttaa, että monet ravintoaineet imeytyvät rintamaidosta paremmin kuin korvikkeista. Liian varhainen kiinteiden aloittaminen voi lisätä lapsen allergisoitumista ja keliakiaan sairastumisriskiä.

Imetyksen jatkuminen edistää myös elimistön sopeutumista uusiin ruoka-aineisiin.

Piia Feodoroff

– Eräiden tutkimusten mukaan liian varhaisilla kiinteillä on yhteys myös ykköstyypin diabeteksen sairastumisriskin kanssa. Imetyksen jatkuminen edistää myös elimistön sopeutumista uusiin ruoka-aineisiin, listaa Feodoroff imetyksen etuja.

Pitkään jatkuva imetys tuo hyvinvointia niin perheille kuin säästöä yhteiskunnalle sairastapausten, hoitokulujen ja sairauspoissaolojen vähentymisenä.

Lue seuraavaksi