Entistä Talvivaaran kaivosta pyörittävä Terrafame valmistautuu kevään vesiongelmaan

Terrafame kertoo saaneensa malmin tuotannon käyntiin entisellä Talvivaaran kaivoksella.

talous
Terrafamen purkuputki laskee kaivokselle kertyneen ylimääräisen puhdistetun veden Nuasjärveen.
Terrafamen purkuputken ympäristöä Sotkamossa.Kalle Heikkinen / Yle

Talvivaaran entistä kaivosta pyörittävä Terrafame Oy kertoo saavuttaneensa tuotantoon liittyvät tavoitteensa. Yhtiö käynnisti pysähdyksissä olleen kaivoksen uudelleen elokuussa.

Malmin louhinta aloitettiin syksyllä, ja tavoitteena oli siirtää bioliuotuskasoihin neljä miljoonaa tonnia malmia.

– Vuoden 2015 loppuun mennessä olimme siirtäneet primäärikasoille yhteensä 4,1 miljoonaa tonnia malmia. Saavutimme asettamamme tavoitteen aikataulussa, Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia sanoo tiedotteessa.

Terrafame käyttää Talvivaaran kaivoksen aloittamaa bioliuotusmenetelmää, jossa metallit liuotetaan malmista bakteerien avulla. Murskattu malmi kootaan suuriksi kasoiksi, joita kastellaan bakteeriliuoksella.

Talvivaaran kaivoksella oli jatkuvia ongelmia liuotuksen kanssa. Ratian mukaan Terrafame on ylittänyt jo nyt liuotustuloksissa kaivoksen parhaat vuodet.

Kaivos on myös käynnistänyt nikkelin ja sinkin toimitukset. Tuotantomäärät ovat kuitenkin olleet vähäisiä.

Vesiongelman ratkaisua odotellaan yhä

Vaasan hallinto-oikeus siunasi välipäätöksellään Terrafamen suunnitelmat juoksuttaa kaivokselle kertynyttä, ylimääräistä vettä purkuputkea pitkin Nuasjärveen. Purkuputken käyttö alkoi marraskuussa.

Vesitilanteen ja kaivoksen tulevaisuuden kannalta on kriittistä saada Vaasan hallinto-oikeuden lopullinen päätös pikaisesti.

Lauri Ratia, Terrafame Oy

Hallinto-oikeus rajoitti Nuasjärveen laskettavan veden sulfaattikiintiön 1 000 tonniin kuukaudessa.

Vettä kertyy kaivosalueelle 5–6 miljoonaa kuutiota vuodessa.

– Välipäätös on tarkoittanut, että putken kautta on voitu johtaa ainoastaan puolet suunnitellusta vesimäärästä. Vesimäärä kaivosalueella kasvoi hieman vuoden loppuun mennessä huolimatta joulukuussa tehdyistä lisäjuoksutuksista, sanoo Ratia.

– Vesitilanteen ja kaivoksen tulevaisuuden kannalta on kriittistä saada lopullinen päätös pikaisesti.

Terrafame Oy käynnisti Sotkamossa sijaitsevan kaivoksen syksyllä, kun yhtiö osti Talvivaara Sotkamo Oy:n liiketoiminnan ja omaisuuserät Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä.

Talvivaara aloitti kaivostoiminnan Sotkamossa 2008. Kaivoksen ongelmat kärjistyivät vuodenvaihteessa 2012–2013, kun kipsisakka-altaaseen varastoitu vesi vuosi lähijärviin.