Selvitys: Suomessa kyberosaaminen on hajanaista

Osaamisessa on myös kapeikkoja muun muassa matemaattisia erityistaitoja vaativien salaustekniikoiden osalta, kertoo Teknologian tutkimuskeskus VTT.

internet
Kuvallinen esitys kyber-uhasta.
Havainnekaavio erilaisista kyber-uhkista. Kuvio ei liity tänään julkistettuun raporttiin.

Karkeasti yksinkertaistettuna kyberturvallisuudella tarkoitetaan tietokoneiden ja tietoverkkojen turvallisuutta, niin että mukana on hyvin laajasti myös mahdollisten häiriöiden aiheuttamat vahingot ja niiden seurannaisvaikutukset aina valtion turvallisuutta myöten.

Tuoreen raportin mukaan Suomessa on hyvät edellytykset kyberturvallisuuden kehittämiseksi ja eteenpäin viemiseksi, joskin alan huippuosaaminen on hajanaista.

– Meillä on vahvaa osaamista, mutta se hajaantuu nyt eri organisaatioihin, ja toimijoiden välinen yhteistyö on vasta kehittymässä suuntaan, joka on välttämätöntä”, kertoo VTT:n erikoistutkija Antti Pelkonen tiedotteessa.

Kyberosaaminen Suomessa -hankkeessa analysoitiin suomalaisten yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kyberturvallisuuteen liittyvää tutkimustoimintaa, alan koulutusta, innovaatio- ja kehitystoimintaa, julkisen hallinnon roolia ja yhteistyön tilaa.

Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa. Raportissa esitetään toimenpidesuositusten kokonaisuus, joka tähtää suomalaisen kyberturvallisuusosaamisen vahvistamiseen ja nostamiseen edelläkävijämaiden tasolle.