Keskustele: Millaisia kokemuksia sinulla on vanhusten lääkehoidosta?

MOT-ohjelmassa kerrotaan maanantai-iltana lääkkeillä vaiennetuista vanhuksista, jotka käyttävät psyykosilääkkeitä ilman psyykoosin oireita. Näin pyritään hillitsemään käytösoireita, kuten apatiaa, levottomuutta, huutelua, verbaalista ja fyysistä aggressiivisuutta.

Kotimaa
Hoitaja taluttaa vanhusta.
alviran ylijohtaja Markus Henriksson kertoo, että Suomessa on paljon hoivakoteja, jotka toimivat hyvin.Arja Lento / Yle

MOT:n tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinnoinnin laitoksen ikääntyneiden palveluiden laatua mittaaviin tilastoihin. THL:n tilastojen mukaan joka neljäs ympärivuorokautisessa hoidossa olevista vanhuksista syö psykoosilääkkeitä, vaikka heillä ei ole psykoosioireita.

Joissain tapauksissa psykoosilääkkeitä käytetään muistisairaiden liikkumisen rajoittamiseen tai käyttäytymisen hillitsemiseen. Tätä kutsutaan kemialliseksi sitomiseksi.

Millaisia kokemuksia sinulla on vanhusten lääkehoidosta?

MOT: Lääkkeillä vaiennetut vanhukset

TV1 maanantaina 15.2. klo 20