1. yle.fi
  2. Uutiset

Viimeinen iltahuuto kuullaan 2020-luvulla – Kainuussa jäljellä satakunta sotainvalidia

Sodissamme invalidisoitui niin siviilejä kuin veteraaneja, jotka joutuivat opettelemaan sotavammojen kanssa elämisen. Kainuussa sotainvalidien keski-ikä on hiukan muuta Suomea nuorempi, sillä Kainuussa sodan jalkoihin jäi myös huomattava määrä nuoriakin siviilejä.

ilmiöt
Juhani Hautala ja Juha Huttunen istuvat sohvalla.
Nadja Mikkonen / Yle

Sotainvalideja on Kainuussa elossa 112 ja heistä suurin osa asuu edelleen kotona, kertoo Juhani Hautala, Sotainvalidien Veljesliiton Kajaanin osaston ja Kainuun piirin puheenjohtaja.

– Heidän keski-ikänsä on jo yli 92 vuotta ja lähiomaiset pitävät heistä ensisijaisesti hyvää huolta, Hautala toteaa.

Vaikka sotainvalidien rivit harvenevat, jäljellä olevien olot eivät siitä parane. Varat on laskettu ottaen huomioon joka vuosi pois nukkuvien sotainvalidien määrä, sanoo Juha Huttunen, Sotainvalidien Veljesliiton Kainuun piirin toiminnanjohtaja.

Muistot rintamasta ja sotaoloista pysyvät heillä mielessä loppuun saakka.

Juhani Hautala

– Täytyy toivoa sitten, että pystytään pitämään heistä parempi huoli lisäponnisteluilla, toteaa Huttunen.

Huttunen myös muistuttaa veteraanikeräyksestä, joka alkaa ensi viikolla Kajaanissa.

Veljesliiton tavoitteena on sotavammojen prosenttirajojen poistaminen

Huttusen mukaan yksi epäkohta on edelleen 10 prosentin sotavamman saaneiden saamissa tuissa. He eivät ole kunnallisten avopalveluiden piireissä samalla tavalla kuin vaikeasti vammautuneet sotainvalidit, kertoo Huttunen.

– Soisin vielä, että itsenäisyyden juhlavuoden lähestyessä nekin palvelut tulisivat saataville, hän sanoo.

Huttusen mukaan 10 prosentin vamma-aste voi tarkoittaa esimerkiksi ampumahaavaa kädessä, ampumisesta johtuvaa polvivammaa tai lapsenakin saatua sotavammaa, jonka haitta korostuu iän myötä.

Juhani Hautalan mukaan veljesliiton tavoitteena on, että sotainvalidien osalta kaikki prosenttirajat haitta-asteista poistettaisiin, ja elossa olevat sotainvalidit pääsisivät tasavertaisesti avopalveluiden piiriin.

Täytyy toivoa sitten, että pystytään pitämään heistä parempi huoli lisäponnisteluilla.

Juha Huttunen

Sotainvalideissa on myös siviilejä, jotka ovat loukkaantuneet esimerkiksi nuorena partisaani-iskuissa, joutuneet maastossa miinan uhriksi tai sotavangeiksi, kertoo Juha Huttunen.

Sodassa invalidisoituneilla voi olla myös psyykkisiä vammoja, jotka eivät näy päälle päin.

– Siihen aikaan, kun veteraanit ovat vammautuneet, niitä ei ole osattu edes huomioida, vaikka veteraanit ovat varmasti olleet sodan vammauttamia monella tapaa.

Sotavamman jäljet ovat ikuiset

Hautala kertoo, että sotainvalidien ikärakenteen huomioon ottaen toiminta heidän kanssaan tulee jatkumaan vielä 2020-luvulle saakka. Kainuussa sotainvalidit ovat keskimäärin hiukan nuorempia kuin muualla Suomessa, koska Kainuussa siviilejä jäi sodan jalkoihin huomattava määrä.

Kainuuta ei myöskään evakuoitu samalla tavalla kuin esimerkiksi Karjalankannasta talvisodan syttyessä, kertoo Hautala.

Sotavamman kanssa eläminen kuuluu sotainvalidin jokapäiväiseen arkeen, on kysymys veteraaneista tai muista invalidisoituneista. Hautalan mukaan ainakin Kainuussa veteraanien ja sotainvalidien kotona asumista tuetaan loppuun saakka, niin pitkään kuin he itse pystyvät siellä asumaan.

Sotainvalideja kuntoutettiin sotien jälkeen työelämään ja yhteiskunnan jäseniksi niin, että he pystyisivät tulemaan toimeen vammojen kanssa, kertoo Juhani Huttunen.

Heidän keski-ikänsä on jo yli 92 vuotta ja lähiomaiset pitävät heistä ensisijaisesti hyvää huolta.

Juhani Hautala

– On vietetty mahdollisimman normaalia työ- ja perhe-elämää. Mutta kyllä sodan kokemukset ja vammat tulevat niin päivä- kuin yöaikaan esille, hän toteaa.

Samaa toteaa Hautala.

– Muistot rintamasta ja sotaoloista pysyvät heillä mielessä loppuun saakka. Heille tulee varmasti kauhun hetkiä monella eteen vanhuusiällä. Se on jättänyt pysyvästi jälkensä loppuelämäksi, Hautala toteaa.

– Apu on tarpeellista heille kaikille, viimeiseen iltahuutoon saakka.

Lue seuraavaksi