yle.fi-etusivu

Kittilä joutuu muuttamaan hallintosääntöä voidakseen käsitellä kunnanjohtajan erottamista

Kittilän vs. vt. kunnanjohtaja Katariina Palola esittää, että Kittilän kunnanvaltuusto asettaa toimikunnan pohtimaan sitä, miten kunta hoitaa kunnanjohtaja Anna Mäkelän laittomasta erottamisesta syntyneen sotkun. Kittilän pitää kuitenkin ensin muuttaa hallintosääntöään, jotta valtuusto voi ylipäätään perustaa toimikuntaa.

Kotimaa

Kittilän vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg on ilmoittanut olevansa esteellinen käsittelemään Anna Mäkelän virkasuhteen irtisanomiseen liittyviä asioita. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus totesi erottamispäätöksen laittomaksi helmikuussa.

Kittilän kunnan hallintosäännön mukaisesti vt. kunnanjohtajan varahenkilönä toimii elinkeinojohtaja Katariina Palola. Palola sanoo valmistelleensa asian vaatimia toimenpiteitä yhdessä muun muassa Kuntaliiton juristien kanssa.

Kuntaliiton asiantuntijoiden mukaan kunnan tulee kaikissa tapauksissa voida tehdä päätöksiä ja käyttää puhevaltaa, Palola sanoo.

Palola esittää ylimääräisessä kunnanhallituksen kokouksessa, että kunnanhallitus saattaa asian suoraan kunnanvaltuuston käsiteltäväksi puuttumatta asiaan sisällöllisesti millään tavalla mahdollisten esteellisyyskysymysten vuoksi.

Valtuustolla ei ole oikeutta perustaa toimikuntia – vielä

Kuntalain mukaan kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimikuntia voi asettaa myös muukin kunnan toimielin kunnanvaltuuston päätöksen nojalla.

Kittilän hallintosäännössä ei kuitenkaan ole mainintaa siitä, että valtuusto voisi asettaa toimikuntia.

Palola ehdottaakin Kittilän hallintosääntöä muutettavaksi siten, että kunnanvaltuusto voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän valmistelua varten, jotta se voi asettaa toimikunnan käsittelemään kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomista.

Kittilän kunnanhallituksen ylimääräinen kokous pidetään keskiviikkona.