Hyppää sisältöön

Suomen mepit: Pidetään britit unionissa – mutta unionin perusperiaatteita ei myydä

Suomen europarlamentaarikot ovat valmiita poikkeuksiin, koska Iso-Britannia on tärkeä jäsenmaa. EU:n perusperiaatteita ei heidän mukaansa kuitenkaan saa mennä vesittämään. Yle kysyi mepeiltä, miten he suhtautuvat brittien vaatimuksiin.

Suomen europarlamentaarikoista selvä enemmistö haluaa pitää Iso-Britannian Euroopan unionissa, vaikka sille pitäisi antaa taas lisää oikeuksia poiketa säännöistä.

Euroopan unionin perusperiaatteista mepit eivät kuitenkaan ole valmiita luopumaan eikä briteille mahdollisesti tehtävistä poikkeuksista saa tulla käytäntö. Yksi periaatteista on työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja yhtäläiset sosiaaliedut työntekijöille.

Jäsenmaat päättävät Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin esityksen hyväksymisestä huomenna torstaina. Europarlamentaarikot pääsevät vaikuttamaan siinä vaiheessa, kun sopimukseen tehdään lakimuutoksia.

Suomalaismeppien kannat heijastelevat koko europarlamentin kantaa, kun asiasta on käyty alustavaa keskustelua. Briteille ollaan valmiita tekemään myönnytyksiä, mutta parlamentti ei mene ennakkoon lupaamaan, ettei lainsäädäntövaiheessa tulisi vaikeuksia.

Yle kysyi parlamentaarikkojen alustavia kantoja viime viikolla. Suomen 13 mepistä 12 vastasi kysymyksiin. 

Briteille annettaisiin oikeus poiketa

Parlamentaarikkojen enemmistö olisi valmis tekemään poikkeuksia brittien takia, mutta lähes kaikki näkevät Tuskin ehdotuksessa myös ongelmia.

”Tässä vaiheessa ei kuitenkaan kannata hirttäytyä yksityiskohtiin vaan neuvotella lopputulos, joka on sekä EU:n että Britannian kannalta mahdollisimman hyvä - siis sellainen, että Britannia säilyy osana EU:ta.” Miapetra Kumpula-Natri, SDP/S&D

Kaikki tukevat brittien toivetta parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja vähentää lainsäädäntöä.

Ongelmakohdat liittyvät vapaaseen liikkumiseen ja sosiaaliturvaan: Kuten britit toivoivat, Tusk ehdottaa, että ulkomaisille työntekijöille ei neljään vuoteen maksettaisi sosiaalietuja. Huolta mepeissä herättää myös se, saavatko britit oikeuksia, joilla he häiritsevät muiden päätöksentekoa.

”Talous- ja sosiaalipolitiikkaa koskevat ehdotukset ovat ongelmallisempia. Selkeä periaate on se, että perussopimuksia ei tule loukata ja pysyviä poikkeuksia näillä osa-alueilla ei voida antaa.” Sirpa Pietikäinen, Kok./ EPP

”Lopputuloksen kannalta on oleellista, että Britannialle ei saa antaa todellisia erioikeuksia ilman vastapainona tulevaa Britannian todellisen vaikutusvallan vähenemistä.” Petri Sarvamaa, Kok./EP

EU-epäilijät taas näkevät Tuskin ehdotuksessa toivonkipinän. Jos Iso-Britannian takia suostutaan poikkeuksiin, ehkä muutkin voisivat kokeilla samaa. 

”Se voi olla mahdollisuus myös Suomen kaltaiselle jäsenmaalle, jos integraation syveneminen toteutuu tulevaisuudessa tahdilla, johon Suomi ei ole valmis.” Hannu Takkula, Kesk. / Alde

Seuraako Brexit-paperista hurlumhei?

Kolme parlamentaarikkoa pitää Tuskin esitystä kokonaisuudessaan uhkana unionin perusperiaatteille.

”Donald Tuskin ehdotus asettaisi EU-kansalaiset eriarvoiseen asemaan britteihin nähden. Ehdotus antaisi Britannialle valmiudet luoda kahdet työmarkkinat vastoin yhdenvertaisuuden ja vapaan liikkuvuuden periaatteita.” Liisa Jaakonsaari, SDP / S&D

”Pahimmassa tapauksessa Cameronin halu - - saattaa unionin sellaiseen hurlumhei-tilaan, ettei viisasta lopputulosta synny” Nils Torvalds, RKP/Alde

Jos briteille annetaan oikeus poiketa säännöistä, sitä varten on kirjoitettava uusia lakeja ja tilastoitava ihmisten asumisaikoja eri maissa.

”EU:ssa on meneillään byrokratian vähentäminen, mutta Tuskin esitys on kyllä kaikkea muuta. Aikamoista Brexit himmeliä ovat rakentamassa.” Anneli Jäätteenmäki, Kesk. / Alde

Jäätteenmäki huomauttaa, että Euroopan unionin tuomioistuin voi estää epätasa-arvoa luovien lakien säätämisen.

Meppikyselystä käy selväksi, että unionin perusperiaatteita ei pidä muuttaa – paitsi perussuomalaisten mielestä.

Vastaajista Pirkko Ruohonen-Lerner ulottaisi työntekijöiden sosiaaliturvan muutokset koskemaan muitakin maita kuin Iso-Britanniaa. Se muuttaisi unionin perusperiaatteita kohdella tasavertaisesti eri maista tulevia työntekijöitä. 

”Periaatteessa kyllä pitäisi. EU:n jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmät poikkeavat toisistaan, joten yleistä linjausta on vaikea tehdä.” Pirkko Ruohonen-Lerner, PS / ECR

Tuskin esityksessä sanotaan, että ulkomaisten työntekijöiden sosiaalietujen pidättäminen – ”hätäjarru” – koskisi muitakin, jos tilanne on poikkeuksellinen. Kriteereitä esitys ei kuitenkaan määrittele.

”Hätäjarrumekanismin' tulee olla käytettävissä vain silloin, jos ko. jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmä on todella ylikuormittunut. Hätäjarru ei saa olla EU- tai maahanmuuttajavastaisen politiikan työkalu.” Heidi Hautala, Vihr / Greens

Myydäänkö Euroopan arvot vaalilupauksissa?

Muut vastaajat pitävät olennaisena, että kansalaisuudesta riippumatta asukas saa samat edut. Jos perusperiaatteista joustetaan jonkun takia, ne rapautuvat.

”Mikäli sama toimintamalli jatkuu vuodesta ja vaaleista toiseen, Euroopan Unionissa ei ole pian mitään mitä puolustaa, vaan kaikki on myyty jäsenmaiden vaalilupauksissa.” Merja Kyllönen, Vas. / Gue

Useat kiinnittävät huomiota siihen, että brittien epäilyt sosiaaliturvan perässä muuttamisesta perustuvat luuloihin. Britteihin lähdetään nimenomaan töihin.

”EU:n sisäistä työvoiman liikkuvuutta pitää pyrkiä lisäämään, ei vähentämään. Onko joku EU-kansalainen joskus oikeasti muuttanut Britanniaan paremman sosiaaliturvan toivossa? Tutkimusdataahan tästä ei ole, mutta epäilen” Henna Virkkunen, Kok. / EPP

.
.