Tutkimus: Bentsodiatsepiinit eivät altistakaan dementialle

Rauhoittavia bentsodiatsepiineja käytetään esimerkiksi ahdistuksen ja unettomuuden hoitoon. Ne ovat yleinen lääke varsinkin iäkkäillä ihmisillä.

terveys
Henkilö tarttumassa vesilasiin ja pillereitä pöydällä.
Yle

Rauhoittavat bentsodiatsepiini-lääkkeet eivät yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan näytä suurentavan riskiä sairastua dementiaan, vaikka niin on epäilty. Havainto on tervetullut, sillä bentsodiatsepiinit ovat yleinen lääke varsinkin iäkkäillä.

Bentsodiatsepiineja käytetään muun muassa ahdistuksen ja unettomuuden hoitoon, mutta ne saattavat aiheuttaa monia haittavaikutuksia kuten kaatuilua, sekavuutta ja muistin heikkenemistä. Joissain tutkimuksissa lääkitykset on yhdistetty myös suurentuneeseen dementiariskiin.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa dementiariski oli hieman suurentunut lyhyitä betsodiatsepiinikuureja saaneilla, mutta ei potilailla, joiden lääkitykset kestivät pitkään. Jos bentsodiatsepiinit todella suurentaisivat dementiariskiä, riskin pitäisi olla selvästi suurempi pitkään lääkkeitä käyttäneillä, tutkijat kirjoittavat.

Näin ollen on epätodennäköistä, että pieniinkään annoksiin ja lyhyisiin lääkityksiin liitetty vaikutus johtuisi bentsodiatsepiineista. Todennäköisempää on, että yhteys selittyy sillä, että lääkkeillä hoidetaan varhaiseen dementiaan kuuluvia niin sanottuja prodromaalisia oireita.

Yhdysvaltalaisten tutkimus perustui 3 400 yli 65-vuotiaan seitsenvuotiseen seurantaan. Tutkijoilla oli käytössään apteekkirekisteritiedot osallistujien käyttämistä lääkkeistä kymmenen vuoden ajalta.

Tutkimus julkaistiin British Medical Journalissa (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim