Tiivis perhetyö tukee lapsiperheitä pääsemään kiinni tavalliseen arkeen

Intensiivinen perhetyö voi auttaa vaikeuksissa olevia vanhempia muuttamaan elämänsä suunnan, kertoo tutkimus. Siitä voi olla hyötyä myös huostaanottotilanteissa. Tiivis perhetyö on myös kustannustehokas tapa auttaa lapsiperheitä.

Kotimaa
Lapsen ja aikuisten kuva heijastuu ikkunasta
Yle

Suurin osa lastensuojelun asiakkaista hyötyy intensiivisestä perhetyöstä, todetaan Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön tutkimuksessa.

Intensiivisessä perhetyössä koulutetut ja kokeneet perhetyöntekijät tapaavat perheitä tiiviisti, 3–4 kertaa viikossa tai jopa päivittäin ja työskentelevät yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa.

Tutkimuksen mukaan intensiivinen perhetyö on erityisen tarpeellinen perheille, joissa on merkittävää huolta lapsen hyvinvoinnista, mutta jotka eivät täytä lapsen huostaanoton ja sijaishoidon kriteereitä.

– Kaksi kolmesta tutkimuksen kohteena olleesta perheestä sai avun intensiivisestä perhetyöstä eli vanhemmat saivat kurssinsa käännettyä ja osa lapsista ei enää jatkanut lastensuojelun asiakkaina intensiivisen perhetyön jälkeen, Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön emeritaprofessori Pirjo Pölkki kertoo.

Sitoutuminen tärkeää

Tärkeätä perhetyön onnistumisessa oli Pölkin mukaan se, että perhe sitoutui siihen. Kaikkien perheitten tilannetta intensiivinen perhetyö ei parantanut, ja yksi syy tähän oli vanhempien pieni sitoutuminen perhetyöhön.

– Siihen vaikuttaa myös se, että perheillä on monitahoisia ongelmia, kuten taloudellisia vaikeuksia ja mielenterveyden ja riippuvuuden ongelmia. Toisaalta perhetyöstä voi olla apua, kun lasta sijoitetaan sijaishuoltoon. Vanhemmat ehkä ymmärtävät siinä tilanteessa paremmin, etteivät voi huolehtia lapsistaan ja näin vältetään kriisisijoituksia, Pölkki sanoo.

Intensiivinen perhetyö on myös kustannustehokas tapa auttaa lapsiperheitä. Päätelmä perustuu siihen, että lapsen sijaishuollosta kertyy vuodessa suurin piirtein saman verran kustannuksia kuin kahden perhetyöntekijän palkkauksesta. Perhetyöntekijöistä on myös apua useammalle perheelle samaan aikaan.

Tutkimuksen aineistona olivat yhden sosiaalitoimiston lastensuojeluasiakirjat 35 perheestä. Lisäksi tutkimukseen haastateltiin 20 perhetyöntekijää ja perhetyön johtajaa viidestä suomalaisesta kunnasta.

Intensiivisen perhetyön vaikutuksia koskeva tutkimusartikkeli on ilmestynyt European Journal of Social Work -julkaisussa.