1. yle.fi
  2. Uutiset

Kysely: Työpaikoilla kohdellaan kaltoin etenkin määräaikaisia – osa-aikaisia puolet harvemmin

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström vaatii työpaikkakiusaamiseen "nollatoleranssia". Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometriin haastateltiin yli 1 700 palkansaajaa.

Kotimaan uutiset
Grafiikka määräaikaisten syrjinnästä työelämässä
Yle Uutisgrafiikka

Syrjintä tai eriarvoinen kohtelu kohdistuu työpaikalla yleisimmin määräaikaisiin työntekijöihin.

Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen työolobarometrin mukaan jopa 15 prosenttia kyselyyn vastanneista sanoo, että määräaikaisten syrjintää esiintyy omalla työpaikalla. Osa-aikaisiin kohdistuva syrjintä oli puolet harvinaisempaa.

Naisiin kohdistuva syrjintä on työolobarometrin mukaan selvästi yleisempää kuin miehiin kohdistuva. Kuusi prosenttia vastaajista arvioi, että työpaikoilla esiintyi naisiin kohdistuvaa syrjintää. Miehiin kohdistuvaa syrjintää oli havainnut kaksi prosenttia.

Sekä määräaikaisiin että osa-aikaisiin kohdistuva syrjintä on yleistynyt viime vuosina aiemmasta. Sukupuoleen perustuva syrjintä ei ole barometrin mukaan ole juuri muuttunut reilun kymmenen vuoden aikana.

Kollegat kiusaavat enemmän kuin esimiehet

Työolobarometrin mukaan työpaikkakiusaamisen on yleisempää julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Kunnissa noin puolet palkansaajista kertoi, että omalla työpaikalla on ilmennyt kiusaamista joko työtovereiden tai asiakkaan taholta. Muilla sektoreilla vastaava luku on noin kolmannes.

Jatkuva kiusaaminen on työpaikoilla harvinaista. Valtaosan mielestä sitä ilmenee joskus. Yleisintä on työtovereiden suunnalta tuleva kiusaaminen. 35 prosentin mielestä sitä esiintyy joskus ja kolmen prosentin mielestä jatkuvasti.

Esimiehet kiusaavat vähemmän kuin työtoverit. Vajaa neljännes arvioi, että omalla työpaikalla esimiehet kiusaavat.

Asiakkaissa väkivaltaisia

Myös asiakkaat kiusaavat. Palkansaajista 30 prosenttia arveli, että asiakkaat kiusaavat joskus ja kolmen prosentin mielestä jatkuvasti. Kiusaaminen on pysynyt samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.

Osa asiakkaista oli myös kohdistanut väkivaltaa työntekijöihin. Vuonna 2015 viidennes palkansaajista oli havainnut ja kahdeksan prosenttia oli itse kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa. Luku on pysynyt samassa suuruusluokassa jo muutaman vuoden.

Asiakkaiden väkivalta on yleisintä kunnissa. Siellä noin 40 prosenttia oli havainnut ja joka viides oli itse kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa. Teollisuudessa asiakkaiden taholta tulevaa väkivaltaa ei esiinny juuri lainkaan.

Kiusaaminen ja väkivalta ovat yleisimpiä naisvaltaisissa ammateissa: hoivapalveluissa ja terveydenhuollossa.

Ministeri: "Kiusaamista ei pidä sietää"

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) vaati torstaina "nollatoleranssia" työpaikkakiusaamiseen.

– Menetämme valtavasti työpäiviä, kun kiusattu työntekijä ei jaksa, koska häntä kiusataan, Lindström sanoi. Hän totesi, että kiusaamisella ikään kuin nollataan ihminen.

Kiusaamiseen puuttuminen on työpaikoilla kaikkien vastuulla, ministeri muistutti.

Jos työntekijä huomaa kiusaamista, siihen pitää puuttua. Jos itse ei uskalla puuttua, siitä on sanottava esimiehelle tai "jollekin isommalle herralle", Lindström ohjeisti.

– Kiusaamista ei pidä sietää.

Lindström kertoi, että hänellä itsellään on kokemusta kiusaamisesta kouluvuosiltaan. Molemmissa, niin työpaikalla kuin koulussa tapahtuvassa, on kyse kiusaamisesta, hän totesi.

Palkansaajien potku- ja lomautuspelot hälvenneet hiukan

Palkansaajien näkemykset oman työpaikkansa säilymisestä ovat lievästi kohentuneet vuoden takaisesta. Työolobarometrin mukaan yhdeksän prosenttia työntekijöistä pitää irtisanomista mahdollisena tämän vuoden aikana.

Irtisanomisen uhka oli pienin kuntien työntekijöillä. Valtiolla ja yksityisektorilla potku-uhka oli palkansaajien mielestä selvästi suurempi.

Näkemykset lomautuksista ovat kohentuneet selvästi reippaammin parista edellisvuodesta. 16 prosenttia vastaajista piti lomautusta varmana tai mahdollisena kuluvan vuoden aikana.

Teollisuuden palkansaajat kokivat lomautusuhkan muita sektoreita todennäköisemmäksi. Lomautusuhka on ollut korkeimmillaan 2009 ja 2013, jolloin yli viidennes arveli, että lomautus voi osua omalle kohdalle.

Lue seuraavaksi