1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Perunan ravintosisältö ihan eri luokkaa kuin 1940-luvulla – pohjalaisviljelijä koeviljelee vastavetona ravintorikastettua superpottua

Ruokaperunan viljelijä Rami Lilja ryhtyy tuottamaan ensimmäisenä Suomessa ravintorikastettua perunaa kuluttajille ensi kesänä. Alansa pioneeri on hankkinut tietoa Israelista saakka, miten viljellä paljon kivennäis- ja hivenaineita sisältävää perunaa. Nykyisin Suomessa viljeltävien perunalajikkeiden kivennäis- ja hivenaineiden määrät ovat laskeneet roimasti verrattuna 1940-luvulla viljeltyihin perunoihin.

Ravintorikastettua perunaa kasvamassa kasvulampun alla. Kuva: Olli Koski/Yle

Keskellä lakeita peltoja kohoaa valtava halli, jonka uumenissa kasvaa pieni viljelmä perunaa kasvilamppujen alla. Kyseessä on ylihärmäläisen Rami Liljan kevättalven viimeinen koeviljelmä. Seuraavaksi on tarkoitus siirtyä pelloille kasvattamaan täydellä teholla ravintorikastettua perunaa. Ensi kesän jälkeen kuluttajien saatavilla pitäisi olla nykypottua runsaasti enemmän kivennäis- ja hivenaineita sisältävää perunaa.

– Näin millaisia ravinnepitoisuuksia perunalla on ja järkytyin alhaisista lukemista, kun verrattiin 1940-luvun perunaan. Siitä lähti ajatus paremmasta perunasta. Tietysti taustalla on myös ajatus kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta viljelystä, kertoo Lilja.

Viljelykierto ja humus

Rami Lilja Kuva: Olli Koski/Yle

Rami Lilja on hankkinut oppinsa ravintorikastettujen perunoiden kasvatukseen Israelista saakka, koska siellä on hänen mukaansa tällä hetkellä saatavilla alan viimeisin tieto. Miehen tarkoitus on kasvattaa perunoita viljelykierrolla, johon kuuluvat sapattivuodet ja maata parantavat välikasvit, jotka murskataan peltoon ravinnoksi. Maahan on tarkoitus sitouttaa hiiltä ja saada aikaiseksi humusta, joka on kadonnut useilta perunapelloilta tehomaatalouden myötä.

– Humusta ei saada ylläpidettyä maassa, koska meillä on viljelyn monokulttuuria eli pellolla ei ole tarpeeksi eri kasvien viljelykiertoa. Lisäksi huono puoli on, että karjanlantaa ei käytetä nykyään lannoitteena lainkaan, kertoo Liljan työtä sivusta seurannut perunantutkimuslaitoksen johtaja Jussi Tuomisto.

Kuva: Olli Koski/Yle

Tuomiston mukana pienillä humuspitoisuuksilla tai humuksen kokonaan puuttuessa ravinteet pysyvät huonosti pellossa ja huuhtoutuvat usein veden mukana pois. Tämä vaikuttaa suoraan kasvavan perunan ravinnepitoisuuksiin.

– Esimerkiksi kalium ja typpi lähtevät hyvin herkästi karkeista maista irti. Vaikka keväällä laitetaan lannoitteita, niin kesän sateet huuhtovat ne maan uumeniin, joista perunan juuret eivät voi niitä hyödyntää, selittää Tuomisto.

Täsmälannoitus

Liljan tilalla perunoita lannoitetaan nestemäisellä kompleksilannoituksella, joka on hellävarainen maan hyödylliselle pieneliöstölle. Kyseinen lannoitusmuoto säilyttää Liljan mukaan ravintoaineet paremmin maaperässä ja huuhtoutuminen veden mukana on vähäisempää. Näin perunat voivat hyödyntää ravintoaineita pidempään.

Lisäksi lannoituksen suunnittelussa käytetään apuna maanäytteitä ja tietotekniikkaa. Peltolohkolta otetaan useita näytteitä ja niiden perusteella lohkon sisällä voidaan antaa eri kohtiin eri ravinteita, maanparannusaineita tai mikrobeja. Tietokoneella suunniteltavan lannoituksen myötä esimerkiksi käytetyn fosforin määrää on voitu vähentää 80 prosenttia.

Astiakokeita ravintorikastetulla perunalla. Kuva: Olli Koski/Yle

Lisää liksaa viljelijälle

Laboratoriotutkimuksissa Liljan tilan perunoista on löydetty tavanomaisesti viljeltyjä perunoita korkeampia hiven- ja kivennäisainepitoisuuksia. Ravinnearvot ovat olleet jopa korkeampia kuin Keski-Euroopan parhailla viljelyalueilla viljeltyjen perunoiden arvot. Rami Lilja uskoo saavansa ravintorikastetuista perunoista parempaa kilohintaa.

– Tämä peruna on viljelykustannuksiltaan korkeampi viljellä ja tämän eteen on tehty paljon töitä. Vaatii vuosien opiskelun, kuinka peruna käyttää ravinteitaan. Uskon, että ravintorikastuksesta tulee paras myyntiargumentti eli kuluttaja tietää mitä siellä perunassa on sisällä, toteaa Lilja.