Emeritaprofessori: Työntekijöiden hyvinvointi ehkäisisi vanhusten kaltoinkohtelua

Emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä tietää, etteivät Turun psykiatrisen sairaalan tapaukset ole ainoita Suomessa. Hänen mielestään työntekijöiden jaksaminen olisi avainasemassa siinä, ettei vastaavanlaisia kaltoinkohtelutapauksia syntyisi.

Kotimaa
Käsi ja pyörätuoli
Karri Laihonen / Yle

Vanhustenhoidon asiantuntija, emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä ei ole yllättynyt Turun kaupungin psykiatrisen sairaalan tapahtumista.

– Järkytyin todella kovasti, kun kuulin asiasta. Samanaikaisesti ajattelin, ettei ole varmaan Suomen ainoa paikka, jossa näin on tehty, Kivelä kertoo.

Hän sanoo saaneensa 1990-luvun lopulta lähtien lukemattomia puhelinsoittoja ja viestejä vanhusten omaisilta siitä, kuinka iäkkäitä käsitellään pitkäaikaishoidossa ja vanhuspsykiatrisessa hoidossa.

– Siinä mielessä tämä ei ole yllätys minulle. Olen ollut oikeuslaitoksen asiantuntijana tapauksessa, jossa oli vastaavantyyppistä toimintaa kuin tässä Turun tapauksessa, Kivelä sanoo.

Työntekijät eivät uskalla puuttua asiaan

Sirkka-Liisa Kivelä ei ole yllättynyt myöskään siitä, ettei osaston henkilökunta ole raportoinut asiasta eteenpäin.

Hyvin herkästi käy niin, että työyhteisö vaientaa ne, jotka haluavat puhua epäkohdista.

Sirkka-Liisa Kivelä

– Käytännön työssä osastolla olevat eivät uskalla. He pelkäävät, että heidät irtisanotaan tai vaiennetaan. Hyvin herkästi käy niin, että työyhteisö vaientaa ne, jotka haluavat puhua epäkohdista, Kivelä sanoo.

Kupittaan sairaalan tapauksessa myöskään sairaalan johto ei tehnyt ilmoitusta valvontaviranomaisille.

– Järkyttävää on, ettei johto ole puuttunut asiaan. Se on esimiesasemassa olevien tehtävä. Ei tällaisia asioita voi pelkällä luudalla lakaista.

Sirkka-Liisa Kivelän mielestä monet vastaavankaltaiset tapaukset voitaisiin estää sillä, että työntekijöistä pidettäisiin parempaa huolta.

– Suomessa ikäsyrjintä on yleistä. Ikäsyrjivässä yhteiskunnassa syntyy hyvin helposti juuri vanhuspsykiatrisiin potilaisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua - etenkin, jos työntekijät ylirasittuvat.

– Työntekijöiden kunnosta on pidettävä huolta. Heitä on myös koulutettava eettisiin kysymyksiin ja vanhusten kohdalla erityisesti yleiseen vanhenemista käsittelevään tietoon, Kivelä sanoo.

_Juttua korjattu 19.2.2016 klo 9.24: Korjattu Sirkka-Liisa Kivelän titteli. _