Jätehuollon sosialisointikeskustelu alkanee Oulussa uudestaan

Korkein hallinto-oikeus kumosi Oulun vuonna 2013 tekemän jätteenkuljetuspäätöksen, jonka mukaan kiinteistönomistajat saisivat jatkossakin itse päättää jätteenkuljettajansa.

Kotimaa
Jäteauton kuljettaja tyhjentää roska-astiaa.
Matti Myller / Yle

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on kumonnut Oulun yhdyskuntalautakunnan vuonna 2013 tekemän Oulun seudun jätteenkuljetusta koskevan päätöksen.

Lautakunta päätti tuolloin äänestyksen jälkeen vastoin esittelijän kantaa jatkaa voimassa ollutta sopimusperusteista jätteenkuljetusjärjestelmää uuden jätelain 37 pykälän mukaisena kiinteistön haltijan järjestämänä jätteen kuljetuksena yhdyskuntalautakunnan toimialueella Oulussa, Hailuodossa, Kempeleessä, Limingassa, Lumijoella, Muhoksella ja Tyrnävällä.

Asiasta käytiiin käsittelyn yhteydessä kiivastakin keskustelua. Joissakin puheenvuoroissa kaupungin järjestämä jätteenkuljetus nähtiin askeleena kohti sosialismia.

Jollakin tasolla tämä asia on käsiteltävä uudestaan.

Ilona Suppanen

Halvempaa kaupunkilaisille

Virkamiesvalmistelun mukaan kunnan järjestämä jätehuolto olisi tullut kaupunkilaisille halvemmaksi ja asian lautakunnalle esitellyt yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki esittikin jätteenkuljetuksen ottamista kaupungin järjestettäväksi. Lautakunnan enemmistö päätti kuitenkin toisin.

Lautakunnan päätös ei ole KHO:n mukaan perustunut riittäviin selvityksiin.

KHO arvioi, että pelkästään kuntien kantojen selvittäminen riitä. Sitä ei voi pitää riittävän selvityksenä laissa asetettujen edellytysten täyttymisestä, sanotaan päätöksessä.

Mitä KHO:n päätös käytännössä tarkoittaa on vielä vaikea sanoa.

– Asia tulee tiedoksi Oulun yhdyskuntalautakunnalle maaliskuun kokouksessa. Jollakin tasolla tämä asia on käsiteltävä uudestaan, toteaa palvelupäällikkö Ilona Suppanen Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus oli aikaisemmin hylännyt asiaa koskevan valituksen.