Boliden: Kaatopaikan laajennus välttämätön tuotannon jatkamiseksi – "ei lisää ympäristökuormitusta"

Boliden Kokkola pitää kaatopaikkansa laajentamista välttämättömänä tehtaan tulevaisuuden kannalta. Sinkin tuotannon jatkaminen olisi käytännössä mahdotonta, ellei tehtaan vieressä ole kaatopaikkaa rautasakalle. Boliden ei usko laajennuksen lisäävän ympäristökuormitusta.

talous
Teollisuuskaatopaikka talvella
Kalle Niskala / Yle

Boliden Kokkola haluaa laajentaa vaarallisten aineiden kaatopaikkansa maalle tai läjittämällä sille lisää tilaa merestä. Mahdollista on myös nykyisen alueen korotus. Nykyinenkin kaatopaikka on osin läjitetty mereen. Maalla on ahdasta kun aluetta hipovat Natura 2000-, luonnonsuojelu- ja pohjavesialueiden rajat.

– Kyllähän tässä hankkeessa on omat haasteensa ja rajoitteensa. Meillä on sen takia pitkän aikavälin suunnitelma. Nykyinen alue riittää suunnilleen vuoteen 2035, mutta tietäen näiden lupaprosessien monipolvisuuden, olemme liikkeellä hyvissä ajoin, kertoo Boliden Kokkolan toimitusjohtaja Jarmo Herronen.

Bolidenilla kertyy jätettä noin 45 kuormaa päivässä kuutena päivänä viikossa. Sen vuoksi kaatopaikan on oltava lähellä.

– Käytännössä toimintamme kannalta on välttämätöntä, että jätealue on vieressä. Toki arvioimme senkin, että jätteet kuljetetaan muualle Suomeen, mutta sekään ei ole ongelmatonta. Paras vaihtoehto on, että uusi alue on nykyisen yhteydessä lähellä tehdasta.

Merelle tai maalle laajennuksen lisäksi yhtenä vaihtoehtona on korottaa jätealueen korkeus 60 metriin. Esimerkiksi Kokkolan korkeimmat huiput Patamäki, Roskaruka ja Köykärin huippu ovat noin 40 metrissä.

– Meillä ei ole suosikkivaihtoehtoa, eikä oikeastaan saakaan olla tässä vaiheessa. Nyt arvioimme jokaisen vaihtoehdon ympäristövaikutukset ja tässä ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan sitä, että millaisilla menetelmillä ja prosessilla tämä arviointi tehdään, sanoo Herronen.

"Toivottavasti suhtaudutaan asiapohjalta"

Ekokem on suunnitellut omaa vaarallisten teollisuusjätteiden käsittely- ja loppusijoitusalueen rakentamista suurteollisuusalueelle. Tämän hankkeen mahdollinen toteutuminen ei vaikuta Boliden kaatopaikkatarpeeseen. Ekokemin hanketta on vastustettu laajasti, Herronen toivoo keskustelun pysyvän nyt asialinjalla

– Käsittelemme asiaa asiana ja toivomme, että eri tahot suhtautuvat tähän myös asiapohjalta. Tämä on meille välttämätön asia, siksi olemme näin hyvissä ajoin liikkeellä, että saamme lupaprosessin läpi riittävän ajoissa. Emme halua sellaista tilannetta, että meillä on epätietoisuus siitä, voiko tehdas jatkaa vai ei. Haluamme, että meillä on avoin polku jatkaa sinkin tuotantoa Kokkolassa vuonna 2030 ja siitä eteenpäin.

Jarmo Herronen ei usko kaatopaikan laajentamisen lisäävän ympäristökuormitusta.

– Ympäristövaikutukset eivät tule nähdäkseni laajennetulla kaatopaikalla olemaan suuremmat kuin nytkään. Toivottavasti saamme käyttää samaa tekniikka pohjarakenteissa kuin tähänkin asti. Alue on ollut 40 vuotta sinkkitehtaan käytössä ja mitään isompaa muutosta ympäristön tilassa ei ole lähialueilla tapahtunut.

Boliden laskee, että vaihtoehdosta riippuen laajennuksen pato- ja pohjarakenteiden rakennustyöt kestävät 3–10 vuotta. Rahaa kuluu kymmeniä miljoonia euroja.

Nyt käynnistyneen ympäristönvaikutusten arviointiohjelman jälkeen alkaa ympäristölupaprosessi. Näiden rinnalla viedään eteenpäin myös kaavoitusta ja teknistä suunnittelua. Yhtiö arvioi ympäristölupaprosessin kestävän kahdesta seitsemään vuotta.