Rikkaiden ja avuliaiden vanhempien vaikutus tuntuu vielä keski-ikäisenkin työuralla

Jos tulet varakkaasta perheestä tai saat helposti apua lastesi hoitamisessa, menestyt todennäköisesti paremmin työmarkkinoilla. Tutkimuksen mukaan korkeasti koulutettua väkeä on niin paljon, että perheen varallisuudella on vaikutusta jopa yli 45-vuotiaille ihmisille.

Kotimaa
Pertti Koistinen
Riikka Nurmi / Yle

Yksilön perhetausta ja sosioekonominen asema ovat nousemassa uudestaan ratkaisevaksi tekijäksi kilpailtaessa työpaikoista. Tämä käy ilmi Tampereen yliopistossa valmistuneesta Työurat katkolla -tutkimuksesta.

Työuratutkimus vahvistaa näkemystä siitä, että menestykseen vaikuttavat etenkin sosiaaliset voimavarat. Tällainen voimavara voi olla vaikkapa se, saako isovanhemmilta tai muulta tukiverkostolta apua esimerkiksi lastenhoitoon.

Erittäin merkitykselliseksi apu nousee, jos työntekijältä odotetaan työaikajoustoja tai mahdollisuutta ottaa vastaan työ eri paikkakunnalta. Lisäksi myös varallisuudella ja vanhempien ammattiasemalla on vaikutusta.

– Vanhempien sosioekonominen asema on merkityksellinen vielä yli 45-vuotialle irtisanotuille ihmisille, sanoo Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Pertti Koistisen.

Vanhempien merkitys on vielä suurempi tätä nuorempien ikäryhmien kohdalla.

Koulutus ei enää suojaa työmarkkinoilla

Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Pertti Koistisen mukaan väestön koulutustason noustessa koulutuksen suojeleva merkitys on heikentynyt, vaikka Suomessa on pitkään luotettu ilmaisen koulutuksen sosioekonomisia eroja tasaavaan vaikutukseen.

Koulutuspääoma alkaa kuitenkin olla Suomessa jo niin suurta, että se ei enää yksin riitä. Työmarkkinoilla kilpailu avoimista työpaikoista ja mahdollisuuksista on kiristynyt ja tämä näkyy siinä, että nykyään on yhä vaikeampi työllistyä jopa hyvän koulutuksen avulla.

Koulutuksella on kuitenkin Koistisen mukaan yhä merkitystä työmarkkinoilla.

– Näyttää siltä, että hyvin koulutetuilla on kuitenkin pienempi riski joutua työttömäksi kuin heikommin koulutetuilla. Hyvä koulutus luo myös mahdollisuuden parempaan uuteen työllistymiseen, Koistinen sanoo.

Käytännössä tämä näyttäisi tarkoittaavan, että kuulumalla paremmin koulutettuihin ja paremmin tienaaviin, ihminen pärjää kovenevassa kilpailussa muita paremmin.