Asiantuntijat tyrmäävät Pekkarisen idean Talvivaaran jättämisestä “uinumaan”

Yle Uutiset kysyi asiantuntijoilta, voiko valtion Terrafamen omistaman kaivoksen jättää uinumaan, kuten kansanedustaja Mauri Pekkarinen (kesk.) arvioi keskiviikkona A-studiossa.

talous
Talvivaaran bioliuotuskasoja.
Heikki Rönty / Yle

Pekkarinen totesi, että jos entisen Talvivaaran kaivostoiminnan kannattavalle jatkolle ei ole edellytyksiä, se olisi mahdollista jättää myös “uinumaan”, odottamaan parempia aikoja.

Vastuullisen liiketoiminnan konsultti, tekniikan tohtori Tuula Pohjola sanoo kuunnelleensa Pekkarisen puheita hämmentyneenä. Hänen mukaansa kaivoksen uinumaan jättäminen ei ole mahdollista.

– Se ei onnistu ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että niitä vesiä alueella on valtavasti. Tilanne on kriittinen. Kun aikanaan tarjosimme omaa ratkaisuamme vesiasian hoitamiseen vuonna 2013, vettä oli alueella neljä miljoonaa kuutiota, nyt jo yli 10 miljoonaa.

Pohjola viittaa vapaaehtoiselta pohjalta kerättyyn asiantuntijaryhmään, joka oli aikanaan yhteydessä myös poliitikkoihin ja antoi neuvoja vesitilanteen hoitamisessa. Hän sanoo, ettei ole nyt ollut tekemisissä Terrafamen kanssa.

– Siellä hoidetaan asioita suljetussa piirissä.

“Vedet puhdistettava, kaivostoimintaa kannattaa jatkaa”

Terrafamen mukaan lähiaikoina odotettu hallinto-oikeuden päätös Nuasjärven purkuputkesta on tärkeä kaivoksen jatkon kannalta. Pohjolan mielestä purkuputkesta ei ole ratkaisuksi Terrafamen ongelmille, joiden ytimessä on vesien puhdistaminen.

– Ei se putki mitään puhdista, hän tuhahtaa.

Pohjolan mukaan yhtiön pitäisi panostaa kunnolla vesienpuhdistuskapasiteetin hankkimiseen. Kaivoksen sulkemista hän ei kannata.

– Bioliuotusmenetelmä toimii ja se on erittäin edullinen verrattuna muihin kaivoksiin. Ei sitä kannata sulkea missään nimessä.

Pohjolan kanssa samassa asiantuntijaryhmässä on ollut kemian ja biotekniikan professori Jaakko Puhakka. Hän on ollut myös aikanaan kehittämässä Talvivaaran bioliuotusmenetelmää. Puhakkakaan ei näe uinumista järkevänä vaihtoehtona.

– Päätös toiminnan jatkamisesta tai lopettamisesta on ympäristön kannalta perustellumpi kuin jättää asia hautumaan, Puhakka sanoo.

Hän muistuttaa, että Suomen oloissa vesitase on positiivinen eli vettä sataa enemmän kuin haihtuu.

– Toiminnan keskeytys johtaisi veden jatkuvaan kertymiseen kaivosalueelle. Joutuessaan tekemisiin eristämättömien malmimateriaalien kanssa metallien ja muiden ainesten liukeneminen jatkuisi.

Luonnonsuojeluliitto: Kuluja syntyisi kuitenkin, kaivos suljettava

Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Hanna Aho suhtautuu hänkin varautuneesti siihen, että kaivos jätettäisiin uinumaan.

– Se kai tarkoittaisi käytännössä sitä, että kasoissa bioliukeneminen jatkuu, mutta heikentyy. Metallien talteenoton on toimittava joka tapauksessa kaiken aikaa. Tästä seuraa kuluja ja tarpeellinen henkilökunta täytyy säilyttää, Aho huomauttaa.

Myös Aho viittaa alueelle kertyviin vesiin, joiden hallintaan ja puhdistamiseen pitäisi tehdä lisäinvestointeja.

– Uinumisvaihtoehdossa kasat tulisi peittää, jotta ne voitaisiin ottaa uudelleen käyttöön. Suurin riski liittyy vastuuseen ja kustannuksiin. Kuka vastaa, että alueelta ei tule päästöjä ympäristöön?

Ahon mielestä sekä sulkemis- että uinumisvaihtoehdossa tulee huomioida alueen paljastuneet mustaliuskekalliot ja maaperä.

– Sieltä voi liueta hapanta valumaa alueen vesistöihin. Tämä tulee estää, Aho sanoo.

Talvivaaraan kriittisesti suhtautuneen liiton kanta onkin yksituumainen: kaivos tulee sulkea. Ahon mukaan se pitäisi ajaa hallitusti alas, käsitellä jätevedet, puhdistaa lähijärvet ja maisemoida alue. Liiton arvion mukaan kaivoksen sulkemisen kulut ovat tällä hetkellä “200 miljoonan euron luokkaa”.

– Valtion tulisi kantaa vastuu eikä pakoilla jo aiheutettujen haittojen hoitamista.