Avi voimaton Kupittaan tapauksessa – valtuudet eivät riitä, jos kanteluita ei tule

Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja on sitä mieltä, ettei virasto olisi voinut vaikuttaa Turun psykiatrisen sairaalan epäkohtiin. Sairaalan toimista ei ollut tehty kanteluita aluehallintovirastoon, eikä virasto saa tehdä yllätyskäyntejä ilman kanteluita. Poliisi on aloittanut väärinkäytösten esitutkinnan.

Kotimaa
Kupittaan sairaala
Dmitri Volgin / Yle

Valtuuksien rajallisuus vaikeuttaa hoitolaitosten valvontaa.

Aluehallintovirastot saavat tehdä hoitolaitoksiin yllätyskäyntejä vain silloin, jos he epäilevät väärinkäytöksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei Avi voi tehdä yllätyskäyntiä, ellei heille ole tehty hoitolaitoksesta kantelua.

Turun psykiatrisen sairaalan väärinkäytöksistä ei tehty kanteluja Lounais-Suomen aluehallintovirastolle.

Edellisen käynnin aluehallintovirasto oli tehnyt psykiatriseen sairaalaan vuonna 2011. Mikael Luukanen ei usko, että ylimääräisestä, ennalta ilmoitetusta päiväkäynnistä olisi ollut Kupittaan tapauksessa mitään hyötyä. Edes valvontakäynnit eivät vaikuta, jos henkilöstö vaikenee.

– En usko, että ennalta ilmoitettu käynti olisi vaikuttanut mihinkään, Luukanen sanoo.

Julkisessa organisaatiossa, kuten Turun kaupungin psykiatrisessa sairaalassa, toimii omavalvonta.

– Arjen valvonta tehdään kunnassa. Niin sen tulisi toimia, Luukanen sanoo.

Kanteluihin reagoidaan kohtalaisen nopeasti

Lounais-Suomen aluehallintovirastolla on noin 10 työntekijää, jotka valvovat sosiaali- ja terveysalaa. Heistä hieman alle puolet valvoo terveydenhuollon toimintaa.

Työntekijät tekivät vuonna 2015 noin 60 valvontakäyntiä ympärivuorokautisiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikkoihin. Yhteensä tällaisia paikkoja toimii viraston valvonta-alueella noin 500.

Valvonnassa priorisoimme asiat vakavuusjärjestyksessä.

Mikael Luukanen

Mikael Luukanen harmittelee resurssien vähyyttä, mutta kertoo valvonnan toimivan kohtalaisesti, kun ottaa huomioon työvoiman määrän.

– Kaikessa valvonnassa, jota teemme, priorisoimme asiat vakavuusjärjestyksessä. Kun vakava asia tulee tietoon ja vaatii kiireellisiä toimenpiteitä, menee se aina muiden asioiden edelle, Luukanen sanoo.

Kanteluihin aluehallintovirasto pystyy Luukasen mukaan reagoimaan varsin hyvin. Viime vuonna Lounais-Suomen aluehallintovirasto vastaanotti hieman yli 270 sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvää kantelua.

Kanteluiden keskimääräinen käsittelyaika on noin viisi kuukautta.

– Vain murto-osa kanteluista johtaa toimenpiteisiin. Se on kuitenkin tuntosarvemme kentälle. Pystymme ottamaan asioita valvontaamme kanteluratkaisujen kautta, Luukanen sanoo.

Esitutkinta alkanut

Poliisi on ilmoittanut käynnistäneensä Turun psykiatrisen sairaalan väärinkäytöksistä esitutkinnan. Rikosnimikkeinä ovat pahoinpitely, virkavelvollisuuden rikkominen ja vapaudenriisto.

Turun sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee psykiatrisen sairaalan tilannetta ylimääräisessä kokouksessaan ensi keskiviikkona.

Tutkimme koko järjestelmän, emme vain osastoa G1.

Jarmo Rosenlöf

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Jarmo Rosenlöf (SDP) kertoo, että Turku aikoo selvittää kaikkien psykiatristen yksiköidensä hoitokäytännöt.

– Tutkimme koko järjestelmän, emme vain osastoa G1, Rosenlöf vahvistaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja käsitteli sairaalan asioita kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johdon kanssa torstaina. Osa psykiatrisen sairaalan hallintohenkilöstöstä siirrettiin muihin tehtäviin. Osa oli vaihtanut tehtävää jo aikaisemmin.

– Nyt odotamme tutkintaa. Tärkeintä on, että palveluiden laatu selvitetään välittömästi. Kun tutkimukset on tehty, katsomme, minkälainen uusi jako tulee ja kuka saa mustapekan käteen, Rosenlöf sanoo.

Turun psykiatrisen sairaalan väärinkäytöksistä kertoi ensimmäisenä Turun Sanomat (siirryt toiseen palveluun).