Koe uusi yle.fi

Poliisihallitukselta huutia perheenyhdistämislaille – suomalaiset muita EU-kansalaisia huonompaan asemaan

Turvapaikanhakijoiden perheenyhdistämisen tiukentaminen voi kolahtaa pahasti suomalaisten omaan nilkkaan. Poliisihallituksen mukaan lakimuutos voi johtaa lain kiertämiseen ja kotiinpaluureittien etsimiseen muiden EU-maiden kautta.

turvapaikanhakijat
Pariskunta istuu penkillä veden äärellä.
Walter Bieri / EPA

Poliisihallitus arvostelee ankarasti hallituksen lakiluonnosta perheenyhdistämisen vaikeuttamiseksi. Poliisihallitus katsoo, että Suomen kansalaisten on muutoksen jälkeen huomattavasti hankalampi saada perheenjäseniään Suomeen kuin Suomessa oleskelevien pohjoismaalalaisten tai muiden EU-kansalaisten.

Suomen kansalaisen olisikin helpompi ja nopeampi saada perheenjäsenensä toiseen vapaan liikkuvuuden direktiiviä soveltavaan valtioon. Poliisihallituksen mukaan tämä voi johtaa vilpilliseen menettelyyn, jossa Suomen kansalainen muuttaa väliaikaisesti asumaan tällaisen maahan vain siksi, että voisi tuoda kolmannen maan kansalaisen perheenjäsenenä Suomeen.

Poliisihallitus arvioi, että Suomeen palaaja voisi mennä perheensä kanssa ensin esimerkiksi Viroon tai Ruotsiin, josta on mahdollisuus siirtyä Suomeen. Tällaisia väärinkäytöksiä ei ole toistaiseksi juurikaan havaittu, mutta lakimuutosten seurauksena näin voi Poliisihallituksen mukaan ennustaa tapahtuvan.

EU:n ulkopuolella asuville ja siellä perheen perustaneille suomalaisille muutos voi aiheuttaa hankalia ja jopa kohtuuttomia tilanteita, varoittaa Poliisihallitus.

Palaute pääosin kielteistä

Sisäministeriö pyysi lausuntoa kiistellystä lakiehdotuksesta 19.2 mennessä. Lausuntoa pyydettiin pariltakymmeneltä toimijalta mutta niitä tuli huomattavasti enemmän (siirryt toiseen palveluun). Muun muassa monet järjestöt ottivat oma-aloitteisesti kantaa kaavailtuihin muutoksiin.

Ehdotuksesta monia ongelmia ja puutteita löytäneen Poliisihallituksen lisäksi lakiluonnoksesta löytävät arvosteltavaa myös monet muut lausunnonantajat. Valtaosa palautteesta onkin kielteistä.

Ylimmät lainvalvojat suhtautuvat ehdotukseen varauksellisesti. Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo, että muutos heikentäisi sekä kansainvälistä suojelua saavien että Suomen kansalaisten oikeutta nauttia perus- ja ihmisoikeutena turvattua perhe-elämää. Jääskeläisen ja myös oikeuskansleri Jaakko Jonkan mielestä eduskunnan perustuslakivaliokunnan on syytä ottaa kantaa esitykseen.

Tulorajoja pidetään kohtuuttomina ja syrjivinä

Lakiehdotuksen mukaan henkilöllä, joka haluaa puolisonsa Suomeen, pitäisi olla vähintään 1 700 euron nettotulot kuukaudessa, ellei oleskelulupaa hakevalla ole työpaikkaa valmiina Suomessa.

Jos tulossa on lisäksi kaksi lasta, rahaa pitäisi jäädä verojen jälkeen käteen 2 600 euroa kuussa. Tulorajoja ollaan asettamassa myös Suomen kansalaisille, joiden puoliso hakee täältä oleskelulupaa.

Monissa lausunnoissa tulorajoja pidettiin kohtuuttoman korkeina. Käytännössä ne johtaisivat siihen, että vain hyvätuloiset pakolaiset ja Suomen kansalaiset voisivat tuoda perheensä Suomeen.

Pakolaisella jopa parempi asema

Pakolainen tai kansainvälistä suojelua saava voi olla perheenkokoajana jopa paremmassa asemassa kuin suomalainen, mikäli perheenjäsenet hakevat oleskelulupaa kolmen kuukauden sisällä pakolaisaseman myöntämisestä. Käytännössä aikaraja on kuitenkin niin tiukka, että perheenjäsenet eivät useinkaan ehdi ulkomailla lupaa hakea. Tämän jälkeen tulorajat koskevat myös heitä.

Ulkomaalaislain muutoksen tarkoituksena on tehdä Suomesta aiempaa vähemmän houkutteleva vaihtoehto etenkin turvapaikanhakijoille, jotka tulevat muualta kuin Euroopasta. Monet lausuntoja antaneet katsoivat, että perheenyhdistämistä on jo aiemmin kiristetty riittävästi eikä nyt olisi syytä uusiin toimiin.

Lakiesitystä muotoillaan lausuntojen perusteella ennen kuin hallitus antaa sen eduskunnalle. Lakimuutos on tarkoitus saada voimaan viimeistään kesällä.

Yle.fi-etusivulla juuri nyt:

Lapsiperheet

Miksi olen olemassa ja miksi sisko kävelee liian hitaasti?

20 + 2 syytä soittaa äidille tai isälle töihin

Sukellusveneet

Onko kadonneessa sukellusveneessä enää ketään hengissä? Argentiinalaisaluksesta uhkaa loppua happi

Sijoittaminen

Makuutatko sinäkin lapsesi rahoja pankkitilillä? Ei kannata – Kysyimme asiantuntijoilta, miten lapsen varat kannattaisi sijoittaa

Arkeologia

Arkeologit luulivat kaivavansa pellon reunaa, vastaan tulikin huikea yllätys:

Löydöt kertovat raumalaisen luostarin ruokailutavoista 1400-luvulla