1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. politiikka

Lohi: Perustuslakivaliokunta ei edellytä muutoksia metsähallituslakiesitykseen

Lapin kansanedustaja Markus Lohi (kesk.) sanoo, ettei perustuslakivaliokunta vaadi muutoksia metsähallituslakiesitykseen, vaikka valiokunnan puheenjohtajan Annika Lapintien (vas.) haastattelusta voi sellaisen virheellisen kuvan saadakin. Lohi on perustuslakivaliokunnan jäsen.

Kuva: Guovddášbellodat

Perustuslakivaliokunnan jäsenen Markus Lohen (kesk.) mukaan perustuslakivaliokunta ei vaadi muutoksia hallituksen esitykseen metsähallituslaista.

Lohi kertoo saaneensa lukuisia yhteydenottoja koskien torstaina annettua perustuslakivaliokunnan lausuntoa metsähallituslaista.

– Myös perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Annika Lapintien Yle saamelle antamaa haastattelua on luettu ja ymmärretty siten, että perustuslakivaliokunta edellyttäisi muutoksia hallituksen esitykseen. Tämä käsitys on virheellinen, Markus Lohi sanoo.

Peruslakilakivaliokunnan puheenjohtaja: Monta syytä heikentämiskiellon palauttamiselle

Annika Lapintie Kuva: Yle

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) kertoi perjantaina Yle Saamelle, että perustuslakivaliokunta näki monta syytä saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon palauttamiselle lakiesitykseen.

– Perustuslakivaliokunta katsoi, että jotta ei muodostu mitään estettä ILO 169 -sopimuksen hyväksymiselle, niin tässä vaiheessa on kyllä syitä, minkä vuoksi olisi hyvä harkita sitä vielä täällä eduskunnassa, että otetaan nämä nämä saamelaispykälät sieltä keskeneräisestä, vanhasta metsähallituslaista mukaan tähän, Lapintie sanoo.

Saamelaispykälillä Lapintie viittaa saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoon ja pykäliin, jotka käsittelivät saamelaisten osallistumismahdollisuuksien parannusta ja saamelaisalueen maankäytön suunnittelua.

Lapintien mukaan heidän lausuntonsa on vahva suositus muille valiokunnille ja eduskunnalle, koska hänen mielestään perustuslakivaliokunta tuntee saamelaisasiat parhaiten ja käsittelee niitä runsaasti.

Valiokunnan jäsen: Perustuslakivaliokunta ei ehdota muutoksia lakiehdotukseen

Perustuslakivaliokunta on nostanut esiin monia lakiin liittyviä näkökulmia, mutta se ei vaadi hallituksen esitykseen muutoksia, Markus Lohi sanoo.

– Yksi näkökulma on luonnollisesti saamelaisten oikeudet. Saamelaiskysymystä sivuttiin myös useimmissa asiantuntijalausunnoissa, joita valiokunta sai. Perustuslakivaliokunta voi reagoida mahdollisesti hallituksen esitykseen sisältyviin valtiosääntöongelmiin monella tavalla. Voimakkain keino on nostaa asia valiokunnan lausuman ponteen. Tällöin asiaa ei voida käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä ellei hallituksen esitystä muuteta. Esitetyssä Metsähallituslain muutoksessa ei tällaisia valtiosääntöoikeudellisia ongelmia ollut, Lohi jatkaa.

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa ei vaadita saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon palauttamista, Lohi painottaa.

– Vaikka perustuslakivaliokunta käsittelee metsähallituslaista antamassaan lausunnossa laajasti saamelaiskysymystä, valiokunta ei edellytä kuitenkaan saamelaiskulttuurin heikentämispykälän lisäämistä lakiin tai muitakaan muutoksia, Lohi sanoo.

Lapintie: Saamelaisten oikeudet eivät muodollisesti heikkene

Lapintie myöntää, että saamelaisten oikeuksia ei muodollisesti heikennetä uuden lakiesityksen myötä.

Hän kuitenkin muistuttaa, että eduskunta ehti jo keväällä kerran hyväksyä hallituksen esityksen, joka sisältää saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon ja muita saamelaisten oikeuksia parantavia kohtia.

– Heikentämiskielto on muissakin laeissa, kuten kaivoslaissa, Lapintie lisää.