Lapin yliopiston rehtori: Kasvatustieteellinen jää sekä Ouluun että Lappiin

Lapin yliopiston rehtorin mukaan Pohjois-Suomeen tuskin tulee yhteistä kasvatustieteiden tiedekuntaa. Koko tiedekunnan yhdistämisen sijaan kartoitetaan muun muassa yhteisen laitoksen mahdollisuutta.

Kotimaa
Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola
Raimo Torikka / Yle

Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa, että Oulun ja Lapin yliopistoista poistetaan kasvatustieteen opetuksen päällekkäisyydet.

Lapin yliopiston rehtorin Mauri Ylä-Kotolan mukaan esimerkiksi kahden yliopiston yhteinen koulutusohjelma tai laitos voisi tulla kysymykseen.

– Eräät meidän professorimme ovat esittäneet, että esimerkiksi saamelaisuuteen liittyvä pedagogiikka voisi olla tällainen erityinen teema, jolla yhteinen laitos olisi mahdollista rakentaa.

Ylä-Kotolan mukaan kasvatustieteiden opetuksen keskittämistä Lappiin on aiemmin selvitetty, mutta nyt siitä ei nähdä tulevan sitä hyötyä, jota rakennemuutos vaatisi.

– Yhtälailla Oulussa tarvitaan opettajankoulutusta ja Lapissa tarvitaan opettajankoulutusta.

Ministeriö on vakuuttanut, ettei se selvityspyynnöstä huolimatta pyri pohjoisen Suomen yliopistojen yhdistämiseen. Mauri Ylä-Kotola puhuu mieluummin käynnissä olevasta Lapin korkeakoulujen yhdistymisestä.

– Ajattelisin näin, että nythän meillä Lapissa on käynnissä Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston toimintojen yhdistäminen. En näkisi mielekkäänä puhua tässä vaiheessa muun tyyppisestä yhdistymisprosessista.

Kasvatustieteiden opetusta selvitetään nyt tiedekunnissa ja sen jälkeen asiaan perehtyvät Lapin ja Oulun yliopistojen rehtorit.