Hyppää sisältöön

Tutkimus: Suklaan syönti yhteydessä parempiin tuloksiin kognitiivisissa testeissä?

Säännöllisesti suklaata syövien havaittiin toisaalta nauttivan huomattavasti vähemmän alkoholia kuin suklaata harvoin syövien.

Kuva: Juha-Pekka Inkinen / Yle

Suklaan syönti voi parantaa kognitiivista suorituskykyä, ehdottaa tuore tutkimus. Tiedelehti Appetitessa julkaistavan tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan suklaata vähintään kerran viikossa syövät pärjäsivät muun muassa visuaalista ja avaruudellista muistia ja samankaltaisuuksien tunnistamista mittaavissa testeissä paremmin kuin harvoin tai ei koskaan suklaata syövät.

Myös muissa kognitiivisen suoriutumiskyvyn osa-alueissa oli havaittavissa eroa suklaata syövien hyväksi. Ainoastaan työmuistin kohdalla parempaa suoriutumista ei pidetty tilastollisesti merkitsevänä.

Toisaalta useammin suklaata syövät nauttivat myös huomattavasti harvemmin alkoholia kuin harvoin suklaata syövät, mikä voi osaltaan selittää tulosta.

Säännöllisesti suklaata syövistä myös pienemmällä osalla oli korkea verenpaine tai diabetes, mutta heistä useammalla oli korkeat kolesteroliarvot. Erityisen merkittävä ero oli LDL-kolesterolin, eli niin sanotun pahan kolesterolin, kohdalla.

Toisaalta säännöllisesti suklaata syövien glukoosiarvot olivat matalammat, ja he myös liikkuivat hieman enemmän kuin harvoin suklaata syövät. Eroa liikunnan määrässä ei kuitenkaan katsottu tilastollisesti merkitseväksi.

Tutkimuksessa tarkasteltiin lähes tuhannen 23–98-vuotiaan suklaansyöntitottumuksia ja niiden yhteyttä muihin tekijöihin.

Suklaan syönnin terveyshyötyjen on arveltu johtuvan kaakaon flavonoleista. Aiemmin on muun muassa havaittu suklaa-annoksen ja kaakaon flavonolien parantavan kognitiivista suorituskykyä, kun niitä nautitaan ennen kognitiivisien testien tekemistä. Terveillä vanhuksilla kaakaon flavonolien päivittäisen nauttimisen on puolestaan todettu voivan parantaa kognitiivisia toimintoja.

Nyt julkistetussa tutkimuksessa ei eritelty, millaista suklaata vastaajat söivät, mutta flavonoleja on erityisesti tummassa suklaassa ja jonkin verran myös maitosuklaassa.