Joka neljäs eläkeläinen päätyy työkyvyttömyyseläkkeelle – työkykyä kannattaa tukea keski-iässä

Uusista eläkkeensaajista liki 25 prosenttia siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle. Yleisimmät syyt liittyvät mielenterveyteen tai tuki- ja liikuntaelimiin. Liki 6000 kunta-alan työntekijän ja toimihenkilön pitkäaikainen tutkimus vahvistaa, että keski-ikäisten työkykyä kannattaa tukea. Se ennaltaehkäisee työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista ja pidentää liikkumiskykyä.

terveys
Iäkäs nainen kulkee rollaattorin kanssa.
Yle

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrä on Jyväskylän yliopiston dosentti Monika von Bonsdorffin mukaan huomattava.

– Siksi on tärkeää tietää, kuinka ikääntyminen vaikuttaa tähän terveytensä puolesta haavoittuvaan ryhmään, korostaa von Bonsdorff.

Sairaalahoidon tarve kasvoi selvästi ennen eläkkeelle siirtymistä niilla, jota siirtyivät työkyvyttömyyseläkkeelle sydän- verisuoni-, liikunta- ja tukielinsairauksien sekä mielenterveysongelmien vuoksi.

Naisten terveyteen huomiota

Työkyvyttömyyseläkkeelle päätyminen näytti vaikuttavan positiivisesti ikääntyvien henkilöiden terveyteen, sillä hoidon tarve laski siirtymisen jälkeen. Lasku saattoi johtua työrasituksen poistumisesta.

– Erityisesti mielenterveysongelmien vuoksi eläkkeelle siirtyneiden naisten terveyteen tulisi kiinnittää huomiota, sillä heidän keskuudessaan ei tapahtunut vastaavaa laskua, von Bonsdorff korostaa.

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden sairaalahoidon tarve oli kauttaaltaan pienempää verrattuna työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneisiin. Vanhuuseläkkeelle siirtyminen ei myöskään vaikuttanut sairaalahoidon tarpeen vaihteluun.

Liki 30 vuoden seurantatutkimus

Kunta-alan pitkittäistutkimuksen toteutti Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksen Gerontologian tutkimuskeskus.

Gerontologian tutkimuskeskuksen edustajien lisäksi tutkijaryhmään kuuluu Jyväskylän yliopiston, Työterveyslaitoksen ja Tampereen yliopiston tutkijoita.

Tutkimuksen perustana on Työterveyslaitoksen 28 vuoden seuranta-aineisto, jossa oli mukana lähes 6000 henkilöä. Heitä on seurattu vuosien 1981 ja 2009 välisenä aikana viitenä ajankohtana.

Parempi työkyky keski-iässä suojaa vanhuuden liikkumisvaikeuksilta

Työelämä saattaa joko hidastaa tai nopeuttaa liikkumiskyvyn vaikeuksien ilmaantumista. Tutkimuksessa liikkumiskyvyn todettiin olevan huonompi työkyvyttömyyseläkeläisillä kuin vanhuuseläkeläisillä. Lisäksi keski-iän työkyvyn havaittiin suojaavan vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä vanhuuden liikkumiskyvyn heikkenemiseltä.

– Työkyvyn tukeminen keski-iässä kantaa siis pitkällä aikavälillä hedelmää, vaikka lyhyellä aikavälillä se ei onnistuisi ennaltaehkäisemään työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä, von Bonsdorff huomauttaa.

Ikääntyneiden liikkumiskyvyn tukemisella on myös taloudellinen merkitys, sillä heikentynyt liikkumiskyky vaarantaa itsenäisen asumisen ja aktiivisen ikääntymisen