Islaminuskoisia varusmiehiä on lähes yhtä paljon kuin ortodokseja

Tammikuussa palveluksensa aloittaneesta varusmiesikäluokasta prosentti tunnustaa islamin uskontoa. Valtaosa on luterilaisia ja puolitoista prosenttia ortodokseja. Puolustusvoimissa kynnys keskusteluun sotilaspapin kanssa on matala ja uskonnon tuki taataan kaikille.

Kenttäpiispa Pekka Särkiö kiertää puolustusvoimien eri yksiköissä antamassa tukea hengelliselle toiminnalle. Kuva: Tapio Laakkonen / Yle

Hengellinen työ on oleellinen osa puolustusvoimien toimintakykyä. Varusmiehet ja henkilökunta käyvät sotilaspappien kanssa keskusteluja tuhansia tunteja vuosittain.

Kaikilla on mahdollisuus uskonnon tuomaan tukeen.

Pekka Särkiö

Puolustusvoimien hengellistä työtä johtava kenttäpiispa Pekka Särkiö tietää, että turvattomuuden tunne ja maailman humanitääriset kriisit, kuten maahanmuutto lisäävät sotilaspappien työtä ja heitä lähestytään yhä herkemmin.

– Oleellista on muistuttaa ihmisen arvosta, jokainen ihminen on arvokas ja maahanmuuttoon pakotettuja tai omilta alueiltaan lähteviä ihmisiä pitää kohdella ihmisarvoisesti. Samalla on oltava taju siitä, kuinka paljon heitä voidaan ottaa vastaan, pohtii kenttäpiispa Pekka Särkiö, joka hiljattain perehtyi aiheeseen maailman johtavien sotilaspappien kokouksessa Sloveniassa.

– Sotilaspappi on ihmisen arvon puolestapuhuja, mutta myös uskonnon vapauden ja uskonnollisten tarpeiden esiintuoja. Kaikilla on mahdollisuus uskonnon tuomaan tukeen, jatkaa Särkiö.

Uskonto huomioidaan palveluksen asettamissa rajoissa

Valtaosa palvelukseen astuvista varusmiehistä kuluu Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Suomen ortodoksiseen kirkkoon tämän hetken varusmiesikäluokasta kuuluu puolitoista prosenttia, ja islamin uskoa tunnustaa prosentti. Sotilaspappeja on tarjolla luterilaisille ja ortodokseille.

Tärkeimmät ovat juhlalomat, ruokavalio, mahdollisuus rukoukseen ja paastoon.

Pekka Särkiö

– Islaminuskoisia on hyvin montaa eri suuntausta ja olisi vaikea löytää yhtä yhteistä tukiratkaisua heille. Heidän oma toiveensa on ollut se, että tarvittaessa apu tulee tai saadaan pyydettäessä islamilaisesta seurakunnasta, sanoo kenttäpiispa Pekka Särkiö.

Eri uskontojen edustajat tuovat esille samat asiat, joiden huomioimista puolustusvoimilta toivotaan palveluksen aikana.

– Tärkeimmät ovat juhlalomat, ruokavalio, mahdollisuus rukoukseen ja paastoon.

Kenttäpiispa Pekka Särkiön mukaan näitä toiveita toteutetaan joustavasti varusmiespalveluksen asettamissa rajoissa, eikä ongelmia ole esiintynyt.