1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Tammela Minerals luopuu isosta kaivosvaltauksesta

Tammela Minerals luopuu isolta osin valtauksestaan Tammelassa ja Somerolla. Kyse on yli 900 hehtaarin valtausalueista, joilta on etsitty litiumia ja muita arvometalleja.

Keliber Oy:n työntekijä esittelee litiumesiintymiä Kuva: Petri Puskala / Yle

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes kuuluttaa valtausoikeuden raukeamista koskevasta hakemuksesta (siirryt toiseen palveluun). Kaivoslain mukaan Tukesin on päätettävä, että malminetsintälupa ja valtausoikeus raukeavat, jos luvanhaltija tekee raukeamisesta hakemuksen.

KaikkineenTukes on vuonna 2014 myöntänytNortec Mineralsin perustamalleTammela Mineralsille (siirryt toiseen palveluun)valtausoikeuden pitkälle yli tuhannelle hehtaarille Tammelassa. Nyt voimaan jää yhteensä noin 170 hehtaarin valtaus ja raukeamassa on yli 913 hehtaarin valtaus.

Kartalla Tammela Mineralsin valtausalue. Yhtiö luopuu punaisella merkityistä valtauksista, sinisellä merkityt jäävät edelleen voimaan. Kuva: Tukes

Malmiyhtiö on otaksunut, että Tammelassa on litiumia, tinaa, tantaalia ja kohonneita kultapitoisuuksia.

Miksi Tammela Minerals on valtauksestaan päättänyt luopua, ei ole tiedossa.

Tukesin ylitarkastaja Ilkka Keskitalo kertoo, että yksi yleinen syy valtausoikeuden raukeamiseen on, että valtausoikeuksien haltija on saanut tarpeeksi  tietoa valtausalueesta.

– Perimmäinen syy löytyy rahamarkkinoilta ja kansainvälisistä suhdanteista, ne eniten vaikuttavat, samoin metallien hinnat ja kysyntä. Toki jos tutkimukset osoittavat, että kohteella ei ole merkittävää potentiaalia mahdolliseen esiintymään, niin tutkimukset siinä vaiheessa keskeytetään.

Tammela Minerals on maksanut valtausoikeuksistaan kymmeniä tuhansia euroja korvauksia maanomistajille. Korvaussumma on 20 euroa hehtaarilta vuodessa.

– Malminetsintälupiin ja valtauksiin sidotut maanomistajakorvaukset maksetaan aina etukäteisperiaatteella eli vuodeksi etukäteen. Jos yhtiö luopuu vuoden aikana kokonaan tai osittain näistä luvista, niin maanomistajakorvaukset jäävät maanomistajille, selvittää Keskitalo.

Tutkimuslöydökset tulevat arkistoon

Valtauksesta luopuminen ei estä asiaan palaamista jatkossa.

– On malmipotentiaalisia kohteita, joissa tutkimuksia on tehty vuosia. Hakemukset ja luvat raukeavat, mutta suhdanteiden noustessa kiinnostutaan taas ja jätetään uusia hakemuksia, tai tulee uusia yhtiöitä.

Lupiin liittyy raportointivelvollisuus. Yhtiön täytyy raportoida aikaisemmista tutkimuksista ja ne toimitetaan arkistoon, jossa ne ovat kaikkien saatavilla. Perustutkimus auttaa mahdollisesti uusia hakijoita, eli jatketaan siitä, mihin edellinen on lopettanut, kertoo Keskitalo.

– Jos voimassa olevista luvista luovutaan, niin yhtiöllä on raportointivelvollisuus, eli 6 kuukautta aikaa raukeamispäätöksestä jättää loppuraportti. Se tallennetaan kansalliseen tietovarantoon ja sitä voivat muut käyttää hyväksi.

– Tutkimustyöselostus eli aikaisemmat tutkimukset ja merkittävät tulokset täytyy luovuttaa. Myös merkittävä osa kairasydämistä täytyy luovuttaa ja ne säilötään GTK:n Lopen arkistoon (siirryt toiseen palveluun) ja ne ovat siellä käytettävissä.

Päivitetty 25.2.2016 klo 14.24: Korvaussumma on 20 euroa hehtaarilta vuodessa, ei 2, kuten jutussa aiemmin kerrottiin.