Ulkomaalaisen opiskelijan ei tarvitse osata suomea saadakseen harjoittelupaikan

Kainuussa löytyy kaikille ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille työharjoittelupaikka, vaikka kaikki eivät suomen kieltä osaakaan. Kielitaito on liki välttämätön asiakaspalvelutöissä, mutta monissa työharjoittelupaikoissa pärjätään elekielellä ja englannilla.

työharjoittelu
Hitsaaja putkessa.
Pekka Havukainen / Yle

Maahanmuuttajataustaisten ja ulkomaalaisten opiskeluun kuuluu samalla tavalla työharjoittelu kuin suomalaisillekin opiskelijoille. Ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita on sekä Kajaanin ammattikorkeakoulussa että Kainuun ammattiopistossa.

Ammattitutkintoa opiskelevan pitää osata jonkun verran suomea, sanoo Jaana Tolonen.

– Suomen kielen tulee olla sellaisella tasolla, että päivittäinen kommunikointi onnistuu hyvin.

Tolonen opettaa pääasiassa puhdistuspalvelualan opiskelijoita Kainuun ammattiopistossa. Hän kertoo harjoittelupaikkojen löytyvän hyvin.

Joskus mielenkiintoisia tilanteita aiheuttaa työnohjaajien käyttämä kieli, jos suomen kieli ei ole opiskelijalla kovin hyvin hallinnassa.

Alalla on totuttu, että työntekijöillä on ulkomaalaistausta.

Jaana Tolonen

– Murresanat ovat välillä hankalia ja olen joutunut myös sanomaan, että jos maltatte puhua hieman hitaammin, niin ohjaus onnistuu.

Oma lukunsa on ammattiopistossa järjestettävät lyhyet koulutukset. Parhaillaan on käynnissä parin kuukauden koulutus ravintoloiden asiakaspalvelu- ja puhdistustöihin.

– Siinä ryhmässä on myös maahanmuuttajataustaisia mukana, mutta en usko, että heidänkään harjoittelupaikkojen löytämisessä on ongelmia. Alalla on totuttu, että työntekijöillä on ulkomaalaistausta, sanoo Tolonen.

Amk:n ulkomaalaistaustaiset ovat löytäneet paikkansa

Isompia ongelmia löytää harjoittelupaikkaa ei ole myöskään Kajaani ammattikorkeakoulun ulkomaalaistaustaisilla opiskelijoilla, sanoo työharjoittelukoordinaattori Sami Malm.

Ehkä jossain suorassa asiakaspalvelutyössä pitäisi osata suomea, mutta ei juuri muuten.

Risto Virkkunen

– Loppujen lopuksi se on ihme, koska Kainuussa ei juuri ole yrityksiä, jotka käyvät kansainvälistä kauppaa, sanoo Malm, joka ohjaa harjoittelijoita International Business -koulutusohjelmassa.

Malmin mukaan korkeakoululla on tiiviit kontaktit harjoittelupaikkojen tarjoajiin, mutta ihan kaikkeen kysyntään ei ole mahdollisuutta vastata.

– Jos kansainvälinen harjoittelu halutaan suorittaa esimerkiksi pankin markkinoinnissa, ei Kainuusta löydy siihen mahdollisuutta. Nämä ovat kyllä yksittäistapauksia, hän kertoo.

Ilman kielitaitoa pärjää töissä

Kainuun ammattiopiston kautta tulee työharjoitteluun eli työssäoppimiseen vuosittain puolensataa ihmistä eri maista. Heidän asioitaan hoitaa Risto Virkkunen.

Hänen mukaansa suomen kielen taito ei juurikaan merkitse harjoittelupaikan löytämisessä. Ohjauskielenä on yleensä englanti, mutta myös elekieli on käytössä.

Murresanat ovat välillä hankalia ja olen joutunut myös sanomaan, että jos maltatte puhua hieman hitaammin, niin ohjaus onnistuu.

Jaana Tolonen

– Ehkä jossain suorassa asiakaspalvelutyössä pitäisi osata suomea, mutta ei juuri muuten. Sellaiset alat, joissa hoidetaan karjaa tai tehdään viherrakennustöitä tai metallitöitä, riittää että ohjaaja pystyy ohjaamaan jollain yhteisellä kielellä. Se on sitten yleensä se ammattikieli, käsien tai suun kautta.

Puhdistusalan opettaja Jaana Tolonen haluaa nostaa esiin myös vieraskielisyydestä esiin myös yllättävän puolen.

– Esimerkiksi päiväkodissa saattaa olla tilanne, ettei henkilökunta osaa sitä kieltä jota siellä oleva lapsi puhuu, mutta meidän harjoittelija pystyy auttamaan siinä. Näitä on sattunut nyt muutaman kerran. Lapsi on tullut paremmin autetuksi, kun harjoittelijamme ovat olleet tulkkina.