SAK: Hallitus ottaa monta askelta kohti kotirouvayhteiskuntaa – päivähoitomaksujen korotus saa naiset jäämään kotiin

Keskipalkkaisten lapsiperheiden kurittamista pidetään jo kohtuuttomana. Hallituksen esitys päivähoidon enimmäismaksun korottamisesta tyrmätään laajasti.

Kotimaa
Lapset leikkivät päiväkodin pihalla.
Yle

Hallituksen kaavailut korottaa päivähoidon enimmäismaksua roimasti ovat saaneet lausuntokierroksella tylyn vastaanoton. Korkeimman maksun nostamista kertarysäyksellä useilla kymmenillä euroilla pidetään kohtuuttomana. Lapsiperheisiin kohdistuvien monien maksukorotusten ja säästöjen pelätään johtavan siihen, että yhä useampi pienipalkkainen nainen jää kotiin hoitamaan lapsia.

Hallitus sai lakiluonnoksen lausuntokierrokselta evästyksiä noin puoleltasadalta taholta. Erityisesti enimmäismaksun kampeaminen ensimmäiseltä lapselta yli kolmeen ja puoleensataan euroon kuukaudessa sai jyrkkää vastustusta.

Kunnissa korotukset hirvittävät

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kuntakyselyn mukaan pari vuotta sitten korkein asiakasmaksu perittiin 25 prosentilta varhaiskasvatuksessa olleista lapsista. Jopa maksujen korotuksista hyödyn keräävissä kunnissa keskituloisten lapsiperheiden kohtelua pidetään kohtuuttomana.

Maksun korotus korkeimmissa maksuissa on aivan liian korkea.

Vesa Kulmala

– Tuo maksun korotus siellä korkeimmissa maksuissa on aivan liian korkea, ja siihen joutuu tällä hetkellä perheet liian pienillä tuloilla, tiivistää Turun kaupungin kannan palvelualuejohtaja Vesa Kulmala.

Turku vasta pohtii lasten aamu- ja iltapäivähoidon maksujen korotuksia ja etenkin monilapsisille perheille kertyvä maksutaakka hirvittää päättäjiä, kuten monessa muussakin kunnassa.

– Mennäänkö siihen, että taittuu selkäranka vanhemmilla, eikä enää pystytä maksamaan, ja ruvetaan miettimään, että onko tässä enää järkeä hankkia tätä palvelua, miettii Vesa Kulmala.

Lasten eriarvoistuminen lisääntyy

Kunnat päättävät itse, miten ne toteuttavat maksujen korottamisen. Osa toteuttaa ne enimmäismäärien mukaisina ja osa ei. Tämän lausunnonantajat katsovat lisäävän lasten eriarvoistumista.

– Lapsen mahdollisuus päästä varhaiskasvatukseen ja sen hinta tulee riippumaan siitä, missä perhe sattuu asumaan, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Minna Salmi.

Mennäänkö siihen, että taittuu selkäranka vanhemmilla.

Vesa Kulmala

Hallituksen toivotaan päätyvän pienempään korotukseen tai edes maksun nostamiseen vaiheittain. Enimmäismaksuluokan tulorajaa monet lausunnonantajat piitävät liian matalana ja vaativat sen korottamista.

Esimerkiksi kahden huoltajan ja kahden lapsen perhe päätyy ylimpään maksuluokkaan runsaan 6 100 euron kuukausituloilla. Määrään ylletään suomalaisen keskiansion alittavilla tuloilla. Ne voivat kertyä myös pienituloisen ja keskituloisen palkansaajan tuloista.

Naiset vuosiksi kotiin?

Monissa lausunnoissa pelätään, että korotuksen vuoksi perheen pienituloisempi huoltaja, useimmiten nainen, jää pitkäksi aikaa kotiin hoitamaan lapsia.Tällöin töihinpaluu myös vaikeutuu.

– Tässä hallitus ottaa monta askelta kohti kotirouvayhteiskuntaa, tällaista "Hausfrau"-yhteiskuntaa, josta Euroopassakin ollaan pyrkimässä pois, moittii SAK:n ekonomisti lkka Kaukoranta.

Hallitus ottaa monta askelta kohti kotirouvayhteiskuntaa.

Ilkka Kaukoranta

– Askeleet kohti "Hausfrau"-yhteiskuntaa ovat taka-askelia.

Äitien jääminen kotiin johtaisi myös siihen, että Suomi ei saavuttaisi EU:n asettamaa tavoitetta siitä, että vuoteen 2020 mennessä 95 prosenttia alle 4-vuotiaista olisi varhaiskasvatuksen piirissä.

– Me olemme Suomessa vielä parinkymmenen prosenttiyksikön päässä tästä tavoittesta, sanoo Minna Salmi.

Hyvätuloisille uusi maksuluokka?

Turun tavoin suurista kaupungeista myös Helsinki ja Vantaa pitävät enimmäismaksuluokan tulorajoja liian matalina. Hyvätuloisille vanhemmille esitetään perustettavaksi uutta ylempää maksuluokkaa, jotta keskituloisiin kohdistuva maksurasitus pienenisi.

Hallitukselta vaaditaan perheiden tilanteen tarkastelemista kokonaisuutena ja arviota siitä, mihin monet lapsiperheisiin kohdistuvat maksukorotukset ja säästöt johtavat.

Askeleet kohti "Hausfrau"-yhteiskuntaa ovat taka-askelia.

Ilkka Kaukoranta

Pienituloisten perheiden päivähoitomaksujen alentamista ja maksun perimättä jättämistä jatkossakin lausunnonantajat pitävät hyvänä ratkaisuna.

Maksutuottoja epäillään     

Päivähoitomaksujen nostamiselle löytyi toki ymmärtäjiäkin. Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto pitää maksuja korotusten jälkeenkin kohtuuhintaisina. Elinkeinoelämän keskusliiton mielestä maksukorotuksilla voitaisiin kerätä kunnille enemmänkin asiakasmaksuja kuin hallituksen tavoittelemat 54 miljoonaa euroa.

Kuntaliitto pitää monien muiden lausunnon antaneiden tavoin epätodennäköisenä sitä, että korotuksilla päästäisiin näin suuriin lisäyksiin, vaikka kaikki kunnat jatkossa perisivät maksut lakiesityksen mukaisina.

Esitetyt sisaralennukset eivät miellytä Kuntalliittoa eivätkä Kuntatyönantajia. Ne haluaisivat myös periä vanhemmilta lisämaksun loma-ajalta, mikäli lapselle varattua hoitoa ei käytetä eikä siitä ilmoiteta.