Keskisuomalainen: Sotilaiden palvelusrikokset yleistyneet

Puolustuvoimissa työskentelevät sotilaat syyllistyivät viime vuonna aiempaa enemmän palvelusrikoksiin. Myös reserviläisten poissaolorikokset yleistyivät. Sen sijaan varusmiesten tekemät palvelusrikokset vähenivät, kirjoittaa sanomalehti Keskisuomalainen.

Kotimaa
Varusmies pitelee rynnäkkökivääriä maastossa.
YLE

Palkattu henkilöstö teki viime vuonna 85 palvelusrikosta puolustuvoimissa. Määrä on kasvanut vuodesta 2013 kaikkiaan 42 prosentilla. Pääesikunnan oikeudelliselta osastolta kerrotaan, että palvelusrikokset voivat olla hyvin erilaisia. Yksi tapa on rikkoa tieto- ja asiakirjaturvallisuutta koskevia määräyksiä.

– Palkattu henkilöstö, eli muun muassa upseerit ja aliupseerit syyllistyvät palvelusrikokseen esimerkiksi silloin, kun jää töistä pois luvatta, on töissä päihtyneenä, jättää varusteita palauttamatta tai syyllistyy väärinkäytöksiin vaikkapa auton kanssa, luettelee varatuomari Immo Seppänen Keskisuomalaisen haastattelussa.

Niin sanottujen esimiesrikosten määrä kuitenkin laski.

Myös varusmiesten tekemät palvelusrikokset ovat olleet laskussa, vaikka lukumääräisesti niitä tehtiin kaikkein eniten. Useinmiten varusmies syyllistyi palvelus- tai poissaolorikokseen.

Reserviläisten poissaolorikoksia tapahtui viime vuonna yhteensä 30. Niiden lukumäärä on kuusinkertaistunut vuodesta 2013. Toisaalta myös kertausharjoitusten määrä on viime vuonna moninkertaistunut. Rangaistus siitä, että ei saavu kertausharjoitukseen, on yleensä käräjäoikeuden määräämä sakko.

Kaikkiaan sotilasrikoksia kirjattiin viime vuonna 2 733.