Valtion tutkimus- ja kehitysbudjetti lähes kymmenyksen viimevuotista pienempi

Tekesin lisäksi valtion tutkimuslaitosten määrärahoja on supistettu viime vuodesta. Eniten on kutistettu Maanmittauslaitoksen, Työterveyslaitoksen ja Geologian tutkimuskeskuksen määrärahoja.

valtion talousarviot
Tekesin tunnus talon kyljessä.
Susanna Lehto / Tekes

Valtio käyttää tutkimus- ja kehittämistoimintaan tänä vuonna noin 1 875 miljoonaa euroa. Se on 127 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna. Inflaatio huomioiden määrärahat kutistuvat lähes kahdeksan prosenttia, Tilastokeskus kertoo.

Eniten supistuvat teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen Tekesin määrärahat. Ne ovat tänä vuonna lähes neljänneksen viimevuotista pienemmät, 381 miljoonaa euroa.

Valtion tutkimuslaitosten määrärahoja leikataan yhteensä lähes 59 miljoonaa euroa. Eniten kutistuvat Maanmittauslaitos, Työterveyslaitos ja Geologian tutkimuskeskus.

Suurin osa valtion tutkimus- ja kehitysrahoista, 586 miljoonaa euroa, eli koko t&k-potista lähes kolmannes käytetään yliopistojen tutkimustoimintaan. Lähes neljänneksen eli 439 miljoonaa euroa käyttää opetusministeriön alainen Suomen Akatemia.

Julkinen tutkimusrahoitus edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla

Hallinnonaloista valtaosan t&k-rahoista käyttääkin opetus-ja kulttuuriministeriö, lähes 60 prosenttia. Toiseksi suurin osuus on työ- ja elinkeinoministeriöllä.

Tilastokeskuksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osuus tutkimus- ja kehitysrahoista olisi kasvanut viime vuodesta lähes viidenneksellä, mutta kyse on ilmeisesti virheellisestä kirjauksesta. Todellisuudessa STM:n tutkimus- ja kehitysrahojen määrä on pienentynyt viime vuodesta, jolloin se oli hieman yli 80 miljoonaa euroa.

Julkisen tutkimusrahoituksen osuus bruttokansantuotteesta laskee noin 0,9 prosenttiin, kun se EU:n ja OECD-maissa on keskimäärin noin 0,7 prosenttia, Tilastokeskus arvioi.