Kuningaskuluttaja: Vuokralaisia suojaava laki selvitetään vuokranantajien lobbaajien lakitoimistossa

Vuokralaiset eivät uskalla kannella käräjäoikeuteen suuristakaan vuokrankorotuksista. ”Hyvään vuokratapaan” vedoten tehdään jopa 15 prosentin korotuksia. Lakia ollaan uudistamassa, mutta ministeriö ulkoisti lainarvioinnin asianajotoimistolle, jonka juristit ovat olleet aiemmin vuokranantajien edunvalvojia. Professorin mielestä menettely ei ole tasapuolinen.

Kotimaa
Mieshenkilö tutkii paperia tyhjältä vaikuttavassa asunnossa.
Anni Reenpää / Lehtikuva

Ylen Kuningaskuluttaja selvitti Suomen suurimman käräjäoikeuden, Helsingin käräjäoikeuden, asuinhuoneistojen vuokralakiin liittyvät tapaukset kahden vuoden ajalta.

Vuokrasuhteisiin liittyviä kanteita on yhteensä lähes 300, mutta vain 8 näistä liittyy vuokran tasoon tai korotuksiin. Useimmissa näistäkin vuokranalennusta haetaan jonkin asumishaitan vuoksi.

Voi siis sanoa, että juuri kukaan ei kantele vuokran korotuksista tai tasosta Helsingissä. Lain ei käytännössä koeta antavan vuokralaiselle turvaa: häviämisen riski suhteessa oikeudenkäyntikuluihin on liian suuri.

– Kannekynnys on noussut aivan liian suureksi, siviilioikeuden professori Urpo Kangas sanoo.

Kuitenkin vuokrataso etenkin pääkaupunkiseudun vapaarahoitteisissa kohteissa on korkea ja suuret vuokranantajat, esimerkiksi Sato, tekevät jopa 15 prosentin vuotuisia vuokrankorotuksia vedoten ”hyvään vuokratapaan”, ohjeeseen, johon vuokralaisten etujärjestökin on sitoutunut.

Selvittäjä valvonut vuokranantajien etua

Vuokra-asuntoja koskeva lainsäädäntö on parhaillaan arvioitavana. Nykyinen laki on vuodelta 1995, jolloin vuokra-asumisen sääntelyä Suomessa purettiin. Laki voisi suojata nykyistä enemmän vuokralaisen oikeuksia.

Ympäristöministeriö kilpailutti lainsäädännön arvioinnin viime syksynä. Kilpailutuksen voitti Asianajotoimisto KAK 39 000 euron (+ALV 24%) tarjouksella. Selvitystä tehdään nyt 320 euron tuntihinnalla.

Selvityksen laatija ja KAK-toimiston toimitusjohtaja Helena Kinnunen on tunnettu lain asiantuntija, mutta hän on työskennellyt aiemmin lähinnä kiinteistön omistajien edunvalvojana. Hän toimi vuosia myös Helsingin hovioikeudessa nimenomaan vuokranantajien asiantuntijana.

Ylipäätään lakitoimistossa työskentelee useita Kiinteistöliiton tai muun vuokranantajatahon entisiä juristeja.

Ulkoistus pitää paikkansa hyvin kirjaimellisesti: virkamiesten ja lobbareiden muodostama ohjausryhmä jopa pitää kokouksensa yksityisessä asianajotoimistossa.

Silmiin pistää myös se, että ohjausryhmän kokoonpanoa muutettiin tarjouspyynnön jälkeen. Ohjausryhmään lisättiin yksi jäsen, RAKLI ry:n edustaja. RAKLI ry valvoo rakennuttajien ja kiinteistönomistajien, esimerkiksi Saton ja VVO:n, etua.

RAKLI ry on myös selvittäjä Helena Kinnusen pitkäaikainen työnantaja.

Ylen Kuningaskuluttajan haastattelupyynnöt ohjattiin ympäristöministeriön lainsäädäntöjohtajalle.

Ympäristöministeriö ulkoistaa, oikeusministeriö ei

Siviilioikeuden professorin Urpo Kankaan mielestä lain arvioinnin teettäminen asianajotoimistolla ei ole tasapuolinen menettelytapa.

– Olisi aivan uskomatonta, jos oikeusministeriö tilaisi konsulttiselvityksen avioliittolaista tai perintökaaresta. Rikoslaista mahdoton ajatellakaan, Kangas sanoo.

– Keskeiset siviilioikeuden alaan kuuluvat lait pitäisi ilman muuta valmistella poliittisella vastuulla, Kangas jatkaa.

Helsingin yliopiston professorin Kankaan mielestä arviointityöhön tarvittaisiin laaja-alaisempi työryhmä.

– Asumisen hinta Suomessa, vuokrasääntely, vuokralaisen oikeudet vastaan asunnon omistajan oikeudet… Siinä on paljon mukana poliittista harkintaa eikä se ole vain juridista tekniikkaa, hän sanoo.

Ympäristöministeriön lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn kertoo, että menettely on ympäristöministeriössä yleinen.

– Lainsäädännön toimivuuden arvioinnit toteuttaa ympäristöministeriön osalta aina muu taho kuin lainsäädännön valmistellut ministeriö tai sen täytäntöönpanosta vastaavat viranomaiset, Rönn kertoo.

Kevennetty käräjöinti, vuokrasuositus

Professorit Urpo Kangas ja Ari Saarnilehto ehdottavat, että vuokra-asioita pitäisi käsitellä käräjäoikeudessa kevennetyllä menettelyllä. Kiistan käsittely voisi olla vielä riisutumpi kuin asunto-oikeuksissa aikanaan.

Kiistan voisi ratkaista yksi henkilö. Tämä olisi vuokralaiselle edullinen tapa valittaa vuokrankorotuksesta.

Kangas muistuttaa, että lisäksi poliitikkojen pitäisi määritellä mitä kohtuullisuus tarkoittaa.

– Kyllä sellainen ohje minusta pitäisi voida antaa kaupungeittain ja alueittain mikä olisi suositeltava vuokra. Jollakin pitää olla siviilirohkeutta sanoa, mikä on suomalaisen asumisen hinta, hän sanoo.

Saksan pääkaupungissa otettiin viime vuonna käyttöön vuokrakatto: siellä vuokra ei saa olla yli 10 prosenttia alueen keskiarvosta.

Leikkuri ”erittäin hirveille” korotuksille

Turun yliopistosta hiljattain eläkkeelle jäänyt huoneenvuokralain asiantuntija Saarnilehto kannattaa vuokrankorotusten leikkuria.

– Kyllä lakiin voisi laittaa ylärajan korotuksille. Pidän erittäin hirveänä, että vuokra voi nousta vuodessa 15 prosenttia. Minun on vaikea nähdä, että tämä on ”hyvä vuokratapa”, Saarnilehto sanoo.

Hän huomauttaa myös, että vuokralaisten painoarvo kasvaa sitä mukaa kun etujärjestön jäsenmäärä lisääntyy.

Janne Junttila
Yle

Lisää aiheesta TV1:n Kuningaskuluttajassa kello 20 sekä Kuningaskuluttajan verkkosivuilla.