1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. vieroitushoito (päihdehuolto)

Päihdepalveluissa Pohjanmaalla kirjavuutta – laitoskuntoutukseen päädytään yhä harvemmin

Päihdeongelmaisten palvelut on järjestetty pohjalaiskunnissa vaihtelevasti. Yhteistä on kuitenkin se, että kunnat satsaavat entistä enemmän avopalveluihin ja useimmissa kunnissa päihdeongelmaisten laitoshoito on vähentynyt.

Kuva: Yle

Yle Pohjanmaa kysyi muutamasta pohjalaiskunnasta, miten päihdeongelmaisten palvelut on järjestetty. Kyselyyn vastasivat Vaasa, Seinäjoki, Kokkola, Kaskinen sekä Kuntayhtymä Kaksineuvoinen (Kauhava, Lappajärvi ja Evijärvi).

Kysely osoittaa, että pohjalaiskunnissa on hyvin erilaisia tapoja hoitaa päihdeongelmaisten palvelut. Palveluiden kirjavuus ei ihmetytä A-klinikkasäätiön toimitusjohtajaa Olavi Kaukosta.

– Päihdehuollossa on nyt turbulentti tilanne, kun odotetaan sote-ratkaisua. Kukaan ei oikein tiedä mitä sieltä tulee. Uskon, että ratkaisujen jälkeen löytyy valtakunnallisesti yhteinen suunta.

Esimerkiksi Vaasa hoitaa palvelut lähes kokonaan itse. Seinäjoella omien palveluiden lisäksi ostopalveluina on muun muassa päivätoimintaa ja laitoskuntoutusta sekä asumispalveluita. Kokkola puolestaan on yksityistänyt kaikki päihdepalvelut päihdekeskus Portille.

Pienissä kunnissa on yleistä käyttää ostopalveluita. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen kunnissa Kauhavalla, Evijärvellä ja Lappajärvellä katkaisu-, vieroitus- ja selviämishoito järjestetään perusterveydenhuollon palveluna ja muu päihdetyö on aikuissosiaalityötä. Laitoskuntoutus hoidetaan ostopalveluna.

Matalan kynnyksen palveluita

Kuntien vastauksissa näkyy satsaus avopalveluihin. Sama näkyy myös tilastoissa.

Lähes kaikissa kunnissa on päihdehuollon laitoshoito vähentynyt.  Esimerkiksi Seinäjoella on päihdehuollon laitoksissa ollut hoidossa viime vuosina 5 -7  asiakasta tuhatta asukasta kohden. Viimeisenä tilastovuonna 2014 määrä on laskenut yhteen. (THL / Sotkanet.fi) Vuonna 2015 Seinäjoella oli laitoskuntoutuksessa 43 asiakasta.

– Kun avohoitopalvelut ovat monipuoliset ja riittävät sekä asiakkaan tarpeista lähtien suunniteltu, niin yleensä avohoito koetaan tehokkaammaksi kuin laitoshoito, sanoo päihdepalvelujen johtaja Sari Koukkari Seinäjoelta.

Käynnit päihdeklinikalla ovat lisääntyneet Seinäjoella huimasti: vuonna 2014 oli 5326 käyntiä ja vuonna 2015 kaksinkertainen määrä eli 10 815 käyntiä. Sari Koukkarin mukaan käyntien lisääntymisen on useita syitä.

– Meillä on matalan kynnyksen palveluita ja päivystykseen pääsee ilman ajanvarausta. Ja kun olemme auki myös viikonloppuisin, on omaistenkin helpompi tulla klinikalle. Lisäksi huumeriippuvaisten osuus on kasvanut ja se tarkoittaa sitä, että tukikäyntejä pitää olla tiiviimmin.

Laitoshoitoakin tarvitaan

Selvä tilastopoikkeama on Kokkola, jossa laitoshoito on tilastojen mukaan  lisääntynyt ja käyrä osoittaa vieläpä hyvin jyrkästi ylöspäin.

Kokkolassa päihdepalvelut tuottavan Ventuskartano ry:n toiminnanjohtaja Saara Lång ei äkkiseltään keksi tilanteelle muuta selitystä kuin sen, että tilaston mukaan laitoshoidon lisääntyminen osuu ajankohtaan, jolloin päihdeongelmaisten palvelut pantiin kaupungissa uuteen asentoon.

– Ehkä tilastoa voi tulkita niin, että me pystymme nyt antamaan täällä kokonaisvaltaista hoitoa eli pystymme tarjoamaan asiakkaille juuri sitä hoitoa, mikä heille on parasta. Joissakin tilanteissa laitoskuntoutusta tarvitaan, pohtii Lång.

Päihdekeskus Portti on Suomen ensimmäinen päihde- ja peliriippuvuuteen erikoistunut, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kumppanuusyhteistyönä toimiva yksikkö. Yksiköllä on myös omaa laitoskuntoutusta.

Ei ensimmäistäkään maksusitoumusta

Maakunnittain tarkasteltuna päihdeongelmaisten laitoshoidon määrä on eniten vähentynyt Etelä-Pohjanmaalla. Myös Pohjanmaalla suunta on laskeva joskaan ei yhtä selvästi kuin Etelä-Pohjanmaalla. Kummassakin maakunnassa laitoksiä käytetään selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin, kun taas Keski-Pohjanmaalla ylitetään maan keskiarvo. (THL / Sotkanet.fi)

Pohjalaiskuntien tiukentunut linja näkyy myös siellä missä laitospalveluita tuotetaan, esimerkiksi alkoholistien Minnesota-hoitokeskuksessa Lapualla.

– Aikaisemminkaan meille ei ole tullut paljon asiakkaita kuntien kustantamana, mutta nykyisin ei tule enää ollenkaan. Monet asiakkaistamme ovat kyllä yrittäneet saada kunnilta maksusitoumusta, mutta huonoin tuloksin, sanoo Minnesota-Hoito Oy:n toimitusjohtaja Simo Seppelin.