1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. maavoimat

Maavoimien uudistus toi sotilaille lisää tehtäviä

Maavoimien uutta taistelutapaa on noudatettu pari vuotta. Joukkojen vastuualueet ovat lisääntyneet ja kasvaneet. Muutoksen myötä myös taistelukalustoa on pitänyt päivittää.

maavoimat
Puolustusvoimien hankkimat Stinger-ilmatorjuntaohjukset tulevat Salpausselän ilmatorjuntapatteriston käyttöön
Puolustusvoimien hankkimat Stinger-ilmatorjuntaohjukset tulevat Salpausselän ilmatorjuntapatteriston käyttöön.Puolustusvoimat

Maavoimat alkoi kouluttaa uutta taistelutapaa noin pari vuotta sitten. Muutos on näkynyt henkilökunnan kouluttamisena ja kurssien sisällössä.

– Maastossa joukkojen vastuualueet ovat lisääntyneet ja kasvaneet. Entistä pienemmillä joukkomäärillä tulee saada aikaan sama kuin aiemmin suuremmilla, sanoo Maasotakoulun jalkaväkikoulun johtaja, everstiluutnantti Riku Mattila.

– Uskon, että harveneva revervi pystyy suoriutumaan lisääntyneistä tehtävistään. Muutos asettaa kovia vaatimuksia koulutukselle, ja miesten ja naisten tulee olla kovassa kunnossa.

Uutta taistelutapaa on testattu kokeiluharjoituksissa ja seminaareissa.

– Palaute taistelutavasta on ollut positiivista. Taistelutapaa myös päivitetään jatkuvasti.

Mattilan mukaan EU-maissa ei ole vastaavaa taistelutapaa, vaikka jotkin osat saattavat olla yhteneväisiä. Mattila ei vertailisi Suomen taistelutapaa Naton tapaan taistella, sillä Suomessa joukkoja koulutetaan kansalliseen puolustukseen ja Naton joukot ovat olleet kansainvälisissä tehtävissä.

Kalustohankintoja tehtävä jatkuvasti

Taistelutavan muutos on vaatinut uutta kalustoa. Tykistölle on hankittu uusia ampumatarvikkeita, on hankittu lähipanssarintorjuntaohjuksia ja ilmatorjuntaa on vahvistettu uusilla lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjuksilla. Ensimmäiset Suomen ostamat Leopard 2A6 -panssarivaunut saapuvat Hankoon toukokuussa.

Maavoimilla on edelleen paljon vanhaa kalustoa, ja se pidetään osana uutta toimintatapaa.

– Vanha kalusto on edelleen käyttökelpoista, ja sitä voi myös modernisoida, Mattila sanoo.

Monet Euroopan maat ovat luopuneet kalustostaan. Suomi on pyrkinyt käyttämään tilaisuudet hyväkseen.

– Kaluston hintataso ei varmasti tästä enää laske, vaan kohoavat.

Lue seuraavaksi