Tietojärjestelmien häiriöt Carean kiusana viime vuonna

Soneran matkapuhelinverkon katkot vaikeuttivat arkea Kymenlaakson keskussairaalassa viime vuonna. Potilasjärjestelmä oli puolestaan alhaalla useita kertoja huoltotöiden vuoksi.

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Kotkan keskussairaalan päivystys
Tommi Parkkinen / Yle

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carealla oli vakavia ongelmia tietojärjestelmiensä kanssa viime vuoden aikana. Päänvaivaa aiheuttivat varsinkin vuoden loppupuolella Soneran matkapuhelinverkossa tapahtuneet pitkät katkot.

Esimerkiksi keskussairaalan henkilökunnan saaminen nopeasti paikalle vaikeutui tämän vuoksi, joka taas nosti riskiä potilasturvallisuuden kannalta. Henkilöstöllä oli myös vaikeuksia löytää toisiaan sairaalasta katkojen aikaan. Varajärjestelmänä käytetty lankaverkko toimi ajoittain, mutta lopulta Careassa päädyttiin käyttämään viranomaisten käyttämää Virve-verkkoa.

Jatkuvia ongelmia oli myös faksin kanssa, joka vaikeutti tärkeiden potilastietojen kuten sydänfilmien lähettämistä yliopistosairaaloihin. Ongelma ratkesi lopulta puhelinoperaattorin vaihtamisella.

Carean potilasjärjestelmä oli vuoden loppupuolella useita kertoja alhaalla. Järjestelmä kaatui huonosti hoidettujen huoltotöiden vuoksi, ja katkot kestivät tunteja. Kuntayhtymän oman raportin mukaan potilasjärjestelmään pääsyn estyminen yllättäen on aina kriittinen tilanne hoitopäätösten kannalta.

Pisin häiriö tapahtui keskussairaalan laboratoriossa syksyllä, jolloin tietojärjestelmässä oli koko yön kestänyt katko. Ongelman ratkaisua haittasi se, että yhteistyökumppanin kanssa tehty sopimus ei kattanut yöaikaan annettavaa tukea.

Tietohallintojohtaja Matti Ahola sanoo, että järjestelmien toimittajan kanssa on käyty keskusteluja, ja alkuvuoden aikana tilanne on parantunut. Aholan mukaan teknisiä vikoja ei ollut lukumääräisesti poikkeuksellisen paljon, mutta niitä voi pitää vakavina. Ilmoitettuja toimintahäiriöitä oli viime vuonna kaikkiaan 41.