Hämeenlinnan keskussairaalassa tehdään riittävästi leikkauksia

Kanta-Hämeen keskussairaalassa tehdään juuri nyt riittävästi leikkauksia, jotta sairaala täyttää täyden palvelun sairaalan päivystysvaatimukset. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan Suomen sairaaloiden vaatien leikkausten kuten muun muassa syöpäleikkausten keskittämistä yliopistosairaaloihin.

Sairaalat ja terveyskeskukset
Leikkaustiimi hoitaa potilasta
Kari Mustonen / Yle

Keskittämisellä ministeriö tavoittelee vuosittain noin 100 miljoonan euron säästöjä. Ratkaisuja vaativien leikkausten keskittämisestä odotetaan tehtävän toukokuussa.

MTV3 uutiset kertoi 22.2.2016, että Sosiaali- ja terveysministeriö aikoo keskittää voimakkaasti vaativia leikkauksia maan viiteen yliopistosairaalaan. Hämeenlinnassa uskotaan, että vaativien leikkauksien vähennykset eivät koske Kanta-Hämettä ainakaan lyhyellä tähtäimellä.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvosen mukaan toimintojen keskittämiset koskevat aivan pieniä sairaaloita, sellaisia jotka ovat olleet aiemmin niin kutsuttuja aluesairaaloita.

– Kanta-Hämeen keskussairaalalla on toimiva yhteistyö Tampereen yliopistosairaalan kanssa. Olemme käyneet leikkausasiaa tamperelaisten kanssa lävitse ja olemme yhdessä todenneet, että tällä hetkellä ei ole merkittäviä muutostarpeita keskinäiseen työnjakoon, kertoo Juvonen

Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa tehdään juuri nyt riittävästi leikkauksia, runsaat 10 000 vuosittain, jotta sairaala täyttää täyden palvelun sairaalan päivystysvaatimukset. Riihimäellä leikkauksia tehdään yli 2000.

– Tätä pienemmässä keskussairaalassa ei kannata tehdä sellaisia operaatioita, jotka vaativat yli yön tarkkailua ja oloa sairaalassa, kertoo Johtaja Hannu Juvonen.

Robotiikasta tehoa yliopistosairaaloiden leikkauksiin

Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut, että yliopistosairaaloiden leikkausten määrää voidaan lisätä ja tehostaa muun muassa robotiikalla. Ministeriön näkemys on, että kaikki syöpäleikkaukset tulisi keskittää yliopistosairaaloihin. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvosen mukaan ministeriön linjaus antaa ajateltavaa kaikille.

– Meidän on tulee pitää huolta siitä, että yksikkömme toimivat kustannustehokkaasti. Tämä tarkoittaa sitä, että niissä tapahtuu vuosien varrella muutoksia - sekä keskittämistä että hajauttamista. Keskussairaalaan poliklinikkatoimintaa on hajautettu ja se on järkevää toimintaa. Päästään tekemään parempaa yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa, perustelee johtaja Hannu Juvonen.

– Emme myöskään usko, että tänä keväänä Sosiaali- ja terveysministeriöstä tuleva päivystysasetuksen ja terveydenhuoltolain muutos vaikuttaisivat merkittävällä tavalla välittömästi Kanta-Hämeen keskussairaalan toimintaan, vakuuttaa sairaanhoitopiiri n johtaja Hannu Juvonen.

Kanta-Hämeen keskussairaalan työssä tärkeintä on aina tarjota potilaille mahdollisimman hyvä hoito. Jos hoitomenetelmät kehittyvät siten, että niihin tulee uusia osaamisvaatimuksia, silloin joudutaan aina arvioimaan asioita uudelleen.

Yliopistosairaalan ja keskussairaalan välinen työnjako on prosessi jota arvioidaan kaiken aikaa, kertoo Juvonen. Samalla Juvonen vahvistaa myös keskittämisen edut erikoissairaanhoidossa.