Tuntijakokokeiluun 50 lukiota: Valinnaisuus lisääntyy reaaliaineissa

Kokeiluun osallistuvat lukiolaiset saavat valita aiempaa vapaammin itseään kiinnostavat reaaliaineet. Ensimmäiset opiskelijat pääsevät mukaan kokeiluun jo ensi syksynä.

politiikka
Ylioppilaskirjoitukset
Tommi Parkkinen / Yle

Lukioiden tuntijakokokeilu aloitetaan syksyllä 50 lukiossa. Kokeilu on kouluille vapaaehtoinen ja siihen on haettava huhtikuun loppuun mennessä. Kokeiluun valittavat lukiot ilmoitetaan toukokuussa.

Valituissa lukioissa ensi syksynä ja syksyllä 2017 aloittavat lukiolaiset voivat edelleen valita, haluavatko opiskella vuonna 2014 hyväksytyn, vai nyt kokeilussa olevan tuntijaon mukaan.

Tällä hetkellä pakollisia kursseja on 47-51, kokeilussa niiden määrä on vain 30-34.

Valinnaisuus lisääntyy reaaliaineissa. Ne on jaettu kahteen ryhmään, joista opiskelija valitsee kummastakin vähintään 9 kurssia. Lisäksi pakollisiin kursseihin kuuluu yksi kurssi terveystietoa ja yksi kurssi uskontoa/elämänkatsomustietoa.

Ympäristö- ja luonnontieteiden ryhmään kuuluvat aineet ovat biologia, maantiede, fysiikka, kemia ja terveystieto. Humanistis-yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluvat historia, yhteiskuntaoppi, uskonto/elämänkatsomustieto, psykologia ja filosofia.

Muissa oppiaineissa ja aineryhmissä valinnaisuutta ei lisätä.