"Hyvän mielikuvan levittämisestä Kuopiosta pitäisi tehdä savolainen kansanliike"

Markkinointivaikuttaja toivoo lisää rohkeutta alueen brändäämiseen. Brändin rakentamisessa valtava merkitys on työpaikkatarjonnalla ja sen kilpailukyvyllä pääkaupunkiseutuun verrattuna.

brändit
Näköala maantiesillalta.
Juha Vauhkonen / Yle

Kuopion Musiikkikeskuksella tänään järjestetyssä, markkinointiviestintään liittyvässä Brändiseminaarissa pohdittiin muun muassa alueen vahvuuksia sekä niiden hyödyntämistä markkinoinnissa. Mukana oli alustajia sekä kaupungin sisältä että kauempaa.

Helsinkiläisen markkinointiviestintätoimisto Supersonin toimitusjohtaja Pirjo Airaksisen juuret ovat Siilinjärvellä. Siksi hän seuraa tämän alueen uutisia ja tilanteita tiiviimmin kuin pääkaupunkiseudulla muuten seurataan. Airaksinen puhui muun muassa siitä, millainen käsitys pääkaupunkiseudulla on Kuopiosta.

– Luulen että suurella osalla pääkaupunkiseudusta ei ole mitään käsitystä, miten täällä menee, eikä niitä kauheesti kiinnosta, suoraan sanottuna.

Kunnon talvet ja letkeys hyviä valtteja

Kuopion brändimielikuvaa voi ylipäätään kutsua positiiviseksi, Pirjo Airaksinen toteaa. Kuopioon ei liity isoja negatiivisia asioita ja uutisia. Kuopio on kasvava, kehittyvä alue. Ei ole muuttotappioita, yliopisto on vetovoimainen ja täällä on paljon yritystoimintaa, jota halutaan kehittää.

Kaupunki sijaitsee keskellä kaunista, suomalaista järvimaisemaa, ja muun muassa Saaristokaupungin brändivaikutus on positiivinen.

– Asumisolosuhteiltaanhan Kuopio on mahtava alue. Täällä on kunnon talvet, täällä on vesistöt, harrastusmahdollisuudet. Kaikki on lähellä. Perheiden kannalta tämä on ihanteellinen asumisympäristö. Hyvää mielikuvaa Kuopiosta lisää savolainen lupsakkuus, huumori ja letkeys.

Airaksinen pohtii, että kuntaliitosten myötä laajentuminen on ollut ehkä hyväksi Kuopiolle, vaikka paljon mietittiin, toimiiko se vai ei. Esimerkiksi Kuopion ja Tahkon vetovoima turismin kannalta on iso mahdollisuus alueelle.

Yhdenmukainen viesti on tärkeä

Airaksisen mukaan kaupunki voi vaikuttaa todella paljon siihen, millainen sen brändimielikuva on.

– Mielikuvaa voi rakentaa tekemällä yhteistyötä alueella olevien tahojen ja yritysten kanssa. Kaupungin tehtävä on aika iso kokoavana voimana ja mahdollistajana. Kuopiossa on paljon pk-yrityksiä ja mikroyrittäjiä, joille olisi iso mahdollisuus, jos kaupunki vielä kasvaisi vetovoimaisemmaksi.

Valtava merkitys on yrityselämällä, ja sillä, millaisia työpaikkoja täällä pystytään tarjoamaan, ja ovatko ne kilpailukykyisiä pääkaupunkiseutuun verrattuna.

– Kaupungistuminen tulee olemaan iso trendi, ja isot kasvukeskukset kasvavat entisestään, ja niissä mahdollisuudet työllistyä ja saada mielenkiintoisia työpaikkoja kasvavat. Tällä hetkellä kasvun keskittymä on pääkaupunkiseudulla, ja siksi porukka valuu sinne, Airaksinen toteaa.

Brändin kannalta on tärkeä, että viesti jokaisen savolaisen yhteisön, yrityksen ja asukkaan suusta on sama.

– Hyvän sanoman levittämisestä Kuopiosta pitäisi tehdä savolainen kansanliike. Pitää olla rohkeutta brändätä asiat ja puhua uusilla, rohkeilla avauksilla.