EU-komissio ehdottaa: Lisää kilpailua vähittäiskauppaan, rakentamiseen ja liikenteeseen

Suomea koskevassa maaraportissa uskotaan vaimeaan elpymiseen vuosina 2016 ja 2017, vaikka työttömyyden arvioidaan pysyttelevän yli 9 prosentissa. Komission mukaan erityisesti suljettu sektori ei ole mukautunut hitaan kasvun ympäristöön.

talous
Liput komission edessä
Julien Varnand / EPA

Euroopan komission tänään julkaistussa maaraportissa arvioidaan, että Suomi on edistynyt jonkin verran vuoden 2015 maakohtaisten suositusten noudattamisessa. Kokonaistuotanto kuitenkin pysyttelee edelleen kriisiä edeltänyttä tasoa alhaisempana.

Suomen julkisen talouden kestävyyteen kuitenkin arvioidaan kohdistuvan suuria riskejä keskipitkällä aikavälillä johtuen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen etenemisen hitaudesta.

Lisäksi Suomi saa moitteita kustannuskilpailukyvystään, ja raportissa todetaankin, että "varsinkaan suljettu sektori ei ole mukautunut hitaan kasvun ympäristöön". Suljetulla sektorilla viitataan toimialoihin, joilla ei ole kansainvälisen kilpailun painetta.

Lääkkeeksi ongelmaan ehdotetaan kilpailun lisäämistä palvelusektorilla. Erityisesti kilpailun lisääntyminen vähittäiskaupan, liikenteen ja rakentamisen aloilla auttaisi rapotin mukaan hinnoittelun ongelmiin.

Maaraportissa uskotaan kuitenkin vaimeaan elpymiseen vuosina 2016 ja 2017, vaikka työttömyyden arvioidaankin pysyttelevän yli 9 prosentissa