Liito-orava saattaa siirtää ratikan päätepysäkkiä ja torpata uuden asuinalueen

Uusimmat liito-oravahavainnot on tehty Ruskontien alapuolelta. Alueelta löytyi sunnuntaina liito-oravan papanoita.

luonto
Papanoita lumen ja sammaleen keskellä
Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry

Hervannan eteläpuolelta on löydetty liito-oravan papanoita. Jätökset voivat tulla ongelmaksi, sillä alueelle on suunniteltu uutta Hervantajärven asuinaluetta. Samaiselle alueelle on kaavailtu raitiotielinjan päätepysäkkiä.

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys arvioi, että löydös yhdistettynä aiempiin havaintoihin kertoo liito-oravien laajasta esiintymästä. Liito-oravasta on havaintoja niin Ruskontien pohjois- kuin eteläpuolelta. Koko Ruskontien lähiympäristö on yhdistyksen mukaan liito-oravan esiintymisaluetta. Näin laaja liito-oravien alue voi vaikeuttaa koko uuden Hervantajärven asuinalueen rakentamista, mutta myös raitiotien linjausta.

– Uuden havainnon myötä on käytännössä mahdotonta, että raitiotie päättyisi Hervantajärvelle. Todennäköisesti se tuhoaisi kulkuyhteyksiä ja pirstoisi populaatiota alueella. Linjausta olisi paras muuttaa Hervantajärven alueella, sanoo Tampereen ympäristönsuojeluyhdityksen puheenjohtaja Jari-Pekka Tamminen.

Mikä sitten on ekologisuuden kannalta tärkeämpää: joukkoliikenne vai vanha metsä ja liito-oravat?

– Joukkoliikennettä pitää kehittää niin, että vanhat sekametsät säästyvät. Vastakkainasettelu ei tässä kohtaa toimi. Suunnitelmat pitää sopeuttaa luontoon, eikä luontoa suunnitelmiin.