Yhteiskuntasopimus on kuin kolmijalkainen jakkara

Työmarkkinajärjestöt ovat veistelleet keskinäisen neuvottelutuloksen, jotta Suomen tulevaisuuteen vaikuttavat kolme suurta haastetta saataisiin ratkaistua.

Kotimaa
Puuta sorvataan.
Erik S. Lesser / EPA

Työmarkkinajärjestöjen neuvottelutulos seisoo kolmella jalalla. Sopimuksella pyritään ratkaisemaan yhdellä kertaa kolme isoa asiaa: kilpailukyvyn parantaminen, palkkaratkaisut ja paikalliseen sopimisen laajentaminen.

Tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä, lisätä talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Neuvottelutulos tukisi samalla julkisen talouden menojen vähentämistä, joka on ollut yksi hallituksen tärkeimmistä tavoitteista.

Työnantajien kilpailukykyä parantaisivat työajan pidentäminen sekä työntekijöiden työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun korottaminen ja vastaavasti työnantajien maksuosuuden alentaminen määräajaksi. Jukisella sektorilla kuluja alentaisi lisäksi lomarahojen leikkaaminen 30 prosentilla.

Palkat ja edut jäihin

Palkkoihin ei tulisi korotuksia ensi vuonna. Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulos tarkoittaa, että nykyisten työ- ja virkaehtosopimusten voimassaoloa jatkettaisiin vuodella. Sopimuksiin ei tehtäisi tänä aikana muitakaan kustannuksia lisääviä muutoksia.

Seuraava neuvottelukierros, joka alkaa syksyllä 2017, toteutettaisiin liittokohtaisesti siten, että ratkaisut tukevat työn kilpailukyvyn edistämistä, talouden kasvua sekä työllisyyttä

Paikallinen sopiminen auttaisi kriisitilanteissa

Työehtosopimusosapuolet neuvottelisivat siitä, miten paikallisen sopimisen edellytyksiä voidaan lisätä alakohtaisissa työehtosopimuksissa.

Työehtosopimuksiin otettaisiin selviytymislauseke sen varalle, että työnantaja joutuu taloudellisiin vaikeuksiin, jotka johtaisivat työntekijöiden vähentämiseen. Yrityksen toiminnan ja työpaikkojen turvaamiseksi työehtoja voitaisiin tällöin sopeuttaa.

Työpaikoilla voitaisiin ottaa käyttöön työaikapankki. Paikallisen sopimisen lisääntyessä luottamusmiesten vaikutusmahdollisuuksia laajennettaisiin.

Hallitukselle esitetään lakimuutoksia

Työmarkkinajärjestöjen neuvottelutuloksessa esitetään, että hallitus valmistelisi paikalliseen sopimiseen liittyviä lakimuutoksia.

Järjestäytymättömiltä yrityksiltä poistettaisiin kielto tehdä paikallisia sopimuksia ja ne olisivat samassa asemassa kuin järjestäytyneet yritykset. Paikallisia sopimuksia koskevat riidat ratkaistaisiin työtuomioistuimessa.

Lakimuutoksia tarvittaisiin myös, jotta työntekijän työttömyys- ja palkkaturvan taso määräytyisi mahdollista selviytymissopimusta edeltävän tason mukaisesti.