Kuntatyönantajat: Kilpailukykysopimus on Suomelle eduksi

Kuntatyönantajien valtuuskunta pitää neuvottelutulosta kilpailukykysopimuksesta historiallisena.

Kotimaa
Sairaalatyöntekijä kävelee käytävällä.
Kalevi Rytkölä / Yle

Kuntatyönantajien valtuuskunta on hyväksynyt neuvottelusopimuksen kilpailukykysopimuksesta. Kuntatyönantajien mielestä on hyvä, että nykyisten sopimusten voimassaoloa jatketaan vuodella eteenpäin ilman palkkojen ja etujen korotuksia. Valtuuskunta pitää kilpailukykysopimusta historiallisena suomalaisessa työmarkkinatoiminnassa.

Neuvottelutulos sisältää KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalosen mielestä merkittäviä rakenteellisia muutoksia kun työnantajamaksujen kustannuksia siirretään palkansaajille, työaikaa pidennetään ansiotasoa muuttamatta ja julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja leikataan vuosina 2017–2019.

Jalonen pitää hyvänä, että kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksuja alennetaan yhdenmukaisin perustein.

Jalonen uskoo, että sopimuksella syntyisi uusia työpaikkoja ja suomalaisen työn ja yritysten kilpailukyky sekä julkisen sektorin tilanne paranisi.

Kunta-alalla käynnistyvät lähiaikoina neuvottelut siitä, miten neuvottelutulosta sovelletaan kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksiin. Alakohtaiset neuvottelut on käytävä toukokuun loppuun mennessä.